Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKORTINGEN.

Art., artt. = Artikel, artikelen.

B. W. = Burgerlijk Wetboek voor Ned.-Indië. I. R. = Inlandsch Reglement.

j°. = juncto.

K. = Wetboek van Koophandel voor Ned.-Indië.

N0., nos. = Nummer, nummers.

Ov. = Bepalingen omtrent de invoering van- en den over¬

gang tot de nieuwe wetgeving. R. O. = Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het

beleid der Justitie in Ned.-Indië. Rv. = Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering in

Ned.-Indië.

Volg. = Volgende.

Sluiten