Het Zuid-Oost-Borneo-reglement of het reglement op het rechtswezen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, (Staatsblad 1880, no. 55), zooals het luidt na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar