Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. T. Tekbubgh. Malaria-bestrijd ing in het garnizoen te Seniarang. Geneesk. Tijdschrift voor Ned. Indië. 1911.

Prof. A. Friedrich. Bodenmeliorationen ia Italien. Ost. Wochensehr. für off. Baudienst 1902 blz. 52.

Marküs. Das landwirtschaftliohe Meliorationswesen Italiens. Wien. 1881.

A. Friedrich. Kulturtechnische Wasserbau. Paul Parey. Berlijn. 1897.

F. H. King. Irrigation and drainage. 1899.

J. M. Leclerc. Traité de drainage ou essai théorique et pratique sur 1'assainissement des terres humides Bruxelles.

Chr. A. Vogler. Grundlehren der Kulturtechnik. Paul Parey. Berlijn 1898.

S. C. Delacroix. Drainage. Débit des terres drainées; position des plans d'eau souterrains.

L. Faure. Drainage et assainissement agricole des terres Ch. Béranger. Paris et Liège. 1903.

J. G. K. de Voogt. Eenige mededeelingen en beschouwingen aangaande de militaire ziekeninrichtingen in Ned. Indië. Tijdschrift voor Ned. Indië van het Kon. Inst. v. Ing 1892—93.

Alvaii H. Doty. M. D. The Mosquito, its relation to disease and its extermination. D. Appleton and Corap. New-York and London 1912.

J. E. de Meijier. Bevloeiingen. Deel I van de Waterbouwkunde, samengesteld door N. H. Henket, Dr. Ch. M. Schols en J. M. Telders. Gebrs. van Cleef, 's-Gravenhage 1891.

J. E. de Meijier Jr. Ontwerp voor een rioleering en verdere assaiueering van Semarang. Gemeenteblad van Semarang 1913.

Sluiten