Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Zwangerscliapsbygiëne.

De zwangerschap, alhoewel een physiologische toestand der vrouw, staat door de veranderingen, die zij in het moederlijke organisme te weeg brengt, zoo dicht bij de grens van pathologische toestanden, dat zeker de vraag dient besproken te worden, in hoeverre tijdens de graviditeit bijzondere hygiënische voorschriften te geven zijn. Verschillende punten zijn er te dien opzichte, waaromtrent de verloskundige dikwijls geconsulteerd wordt en advies moet geven.

De kleeding kan gedurende de zwangerschap blijven, zooals zij vroeger was, wanneer althans niet een overmatig stijf aangehaald corset de uitzetting van den buik belemmert. Bij vrouwen met zeer fijne taille dient dus op het corset gelet, en tegen overmatig rijgen ernstig gewaarschuwd te worden. Aanbeveling verdient het, in de tweede helft der zwangerschap den buikwand te steunen door een z.g. zwangerschapscorset, dat is een corset, waarvan het onderste stuk ruimer is en gedeeltelijk uit elastiek bestaat, en in welks holte de

buik behoorlijk plaats vindt.

De voeding blijve eveneens de gewone, natuurlijk al weer met dien verstande, dat, wanneer de algemeene toestand krachtiger voeding noodig maakt, de geneesheer die voorschrijve. Gelet dient te worden op geregelde ontlasting van den darminhoud, wat, zoo noodig, door het toedienen van citras magnesiae, extr. fluidum cascarae sagradae, enz., of van kleine glycerine- of van groote lauwwater

Sluiten