Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hnt daaronder gelegen gerekte gedeelte. Deze onderrand van de baarmoeder is door Schroeder met den naam van contractiering aangeduid, het daaronder liggende deel met dien van onderste uterussegment. Er bestaat nog verschil van meening over de vraag, of dat onderste uterussegment alleen door boven de cervix gelegen uterusweefsel gevormd wordt, of niet anders dan de gerekte cervix is, dan wel gedeeltelijk het

Fig. 89.

Doorsnede door het baringskanaal gedurende de uitdrijvingsperiode (Braune).

eene, gedeeltelijk het andere '). Dat verschil van meening is mogelijk, omdat de anatomische grens van het onderste uterussegment niet volkomen duidelijk is op te geven, met name de ondergrens niet. De bovengrens wordt meestal bepaald door eene groote vena coronaria in den uteruswand (fig. 89),

')H B. Semrnelink. Bijdrage tot de kennis van het onderste uterussegment. Diss. Leiden, 1898.

Sluiten