Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom spreekt men van perineaalruptuur, de verscheuring van den vaginaalwand terzijde latend.

Er zijn verschillende momenten die de kans op een perineaalruptuur verhoogen. Als zoodanig moet men noemen een overmatig volume van het foetale deel dat door de vulva gaat, de min of meer plotselinge rekking van het perineum zooals die bij stuitgeboorte plaats heeft (waarover later), een gering weerstandsvermogen en eindelijk een geringe rekbaarheid van het perineum of groote weerstand door dat te rekken deel geboden. Te gering weerstandsvermogen kan voorkomen, onverschillig of men met een lang of kort perineum te doen heeft en het kan zoowel afhankelijk zijn van aangeboren zwakheid der weefsels als b.v. van oedeem van het perineum. Te groote weerstand zal het perineum in de eerste plaats dan bieden als het lang is, onverschillig of die meerdere lengte aangeboren dan wel door eene operatie (perineoplastiek) verkregen is. Eveneens zal een weinig rekbaar perineum meer weerstand bieden aan den schedel, die er over heen wil draaien. Voorafgegane baringen maken het perineum rekbaarder en de kans op ruptuur is dus grooter bij eene primigravida dan bij de vrouw die reeds meermalen gebaard heeft. Wanneer dan bovendien hoogere leeftijd der primigravida haar weefsels vast en minder soepel maakt, dan wordt het gevaar voor verscheuring van het perineum nog grooter.

Bij een perineum met gering weerstandsvermogen begint de scheur altijd of bijna altijd aan de commissura posterior.

Eene oppervlakkige inscheuring van het frenulum is bij eene primigravida zelfs niet of haast niet te vermijden. Zoodra nu die scheur ietwat verder gaat en in het eigenlijke perineum komt, is in den regel het verder gaan der scheur niet te voorkomen. De eerste oppervlakkige inscheuring heeft dan, om een beeld van Pajot te gebruiken, dezelfde beteekenis als de knip, die de bediende in den linnenwinkel maakt in den lap linnen, om dien daarna zonder moeite verder te kunnen scheuren.

Bij een hoog en daardoor, of om andere redenen, moeilijk rekbaar perineum komt de scheur waarschijnlijk anders tot

16

Sluiten