Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand en begint zij in den achtersten vaginaalwand. Men moet zich hier met het waarschijnlijke tevreden stellen, daar men bij een spontane baring de gang van zaken niet zien kan. Waarnemingen bij de tangverlossing maken mij echter dit waarschijnlijke zoo goed als zeker. Bij zulk een perineum berst eerst de achterste vaginaalwand en dan zet zich de scheur in beide richtingen voort. Naar boven gaat zij langs de columna ru^arum posterior, die zij zelfs in V-vorm kan omgrijpen. Gewoonlijk gaat de scheur naar boven niet ver, omdat zij stuit op den beter met zijn onderlaag verbonden zijwand der vagina. Naar beneden kan de scheur op twee manieren verder gaan. De minst gewone is deze, dat de schedel verder dringt in de opening van den vaginaalwand en het perineum doet bersten ongeveer midden tusschen anus en vulva. Dan komt het kind naar buiten door die centrale scheur, welke zich ten slotte veeltijds voortzet tot in de vulva. Het kan echter voorkomen dat de vulva ongeschonden blijft en van den anderen kant heeft men als groote zeldzaamheid waargenomen dat de schouder of zelfs de arm door de centrale scheur naar buiten kwam en weer teruggetrokken werd om het hoofd te volgen, dat door de niet verscheurde vulva kwam. Niet slechts als curiosum, maar tevens om te doen zien hoe gemakkelijk somwijlen zulk een centrale ruptuur tot stand komt, moge hier genoemd worden eene door Drielsma gedane waarneming. Deze werd bij eene barende multipara geroepen en vond één voet van het kind uit de vulva stekende, terwijl de tweede voet een centrale ruptuur had gemaakt en met een paar teenen door de opening heen keek. Na terugduwen van dat voetje kon de extractie zonder verdere verscheuring verricht worden.

Wat men echter veel meer ziet dan een centrale ruptuur is, dat de vaginaalscheur voortloopt tot aan het frenulum labiorum posterius en, als zij eenmaal daar gekomen is, plotseling ook het perineum vrijwel in de mediaanlijn inscheurt.

In al die verschillende gevallen kan de scheur doorloopen tot in den anus en diens sphincter verscheuren — volkomen perineaalruptuur —, of wel zij houdt op grooteren of kleine-

Sluiten