Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onzeker tevens. Wanneer de verschijnselen niet zoodanig zijn, dat zij actief behandelen met onzekere diagnose noodig maken, dan kan afwachten en constateeren, dat de baarmoeder niet in grootte toeneemt, den dood der vrucht zeker maken. Dat men slechts zelden, en op welke wijze men soms vroegtijdig, de diagnose van een ziek ei, met name van mola hydatidosa maken kan is vroeger besproken. Gewoonlijk zal men dus onder de bedoelde omstandigheden niet anders dan dreigenden abortus kunnen constateeren en moet men daarbij als waarschijnlijk aannemen, dat zich een gezond ei met levende vrucht in utero bevindt.

Is het cervikaalkanaal open, dan ontmoet de daarin gebrachte vinger den ondersten eipool, waarin men soms de vrucht kan voelen of waaraan zich de placenta laat waarnemen. In het laatste geval zal men moeten aannemen, dat tegenhouden van den abortus niet meer mogelijk is en hetzelfde zal men doen, wanneer de onderste eipool niet meer intact is en het vruchtwater daaruit afloopt. Doch anders zal men ook bij open cervikaalkanaal niet anders dan een beginnenden, dus misschien nog tegen te houden abortus mogen diagnostiseeren.

Eindelijk de diagnose van den in completen abortus. Daarbij stuit men dikwijls op moeilijkheden, die het gevolg zijn van de gebrekkige anamnese. Het afgaan van de vrucht, van stukken decidua, of zelfs van een reeds ietwat grootere placenta wordt door de vrouw zelf dikwijls niet opgemerkt en men weet dus niet of men met een beginnenden of met een onvolkomen abortus te doen heeft. Door rekening te houden met den duur der verschijnselen, met de meerdere of mindere intensiteit en regelmatigheid der bloedingen en door de bepaling der grootte van het baarmoederlichaam kan men in den regel deze moeilijkheden zonder veel bezwaar overwinnen. Wanneer het cervikaalkanaal open is en de vinger in de uterusholte kan indringen, dan is het constateeren van de afwezigheid van een intact ei natuurlijk zeer gemakkelijk.

De therapie moet in sommige gevallen prophylactisch wer-

Sluiten