Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal men dan echter als dat kan, zekerheidshalve de instrumenten eenigen tijd in eene antiseptische oplossing plaatsen.

Wanneer men voor de operatie de vrouw moet narcotiseeren, dan zal men dus allereerst de instrumenten in de antiseptische vloeistof leggen, en eerst daarna met de andere preparatieven en de narcose beginnen.

Tot nog toé''is wel de eeuige bruikbare antiseptische vloeistof , om instrumenten in te plaatsen, eene 2,5 % oplossing van carbolzuur. Het bezwaar daarvan in de gewone praktijk is, dat men altijd een vrij groote fiesch bij de hand moet hebben, om eene dergelijke oplossing te kunnen maken. Zuiver carbolzuur, door toevoeging van enkele druppels water vloeibaar gemaakt, lost zeer moeilijk verder in water op. Gemakkelijk gaat dit daarentegen, wanneer men een oplossing van carbolzuur in een gelijke hoeveelheid glycerine neemt. Deze verdeelt zich zeer snel in het water, waarin zij gegoten wordt, wanneer dit eenige malen wordt omgeroerd, en men kan zich dus zonder veel moeite ex tempore een carboloplossing van de gewenschte sterkte bereiden. Maar om eene behoorlijke hoeveelheid te kunnen klaarmaken voor desinfectie van de grootere instrumenten moet men dan 'toch minstens 500 gram der 50 % carbolglycerine meenemen. Eenvoudiger, en naar de experimenten van Polak !) waarschijnlijk even bruikbaar, is liet de steriele instrumenten met zeepspiritus te bevochtigen, waarvan men slechts een veel kleinere hoeveelheid behoeft mee te nemen.

Voor de desinfectie der glazen instrumenten (katheter, canule) kan men natuurlijk eene sublimaatoplossing (1 op 1000) gebruiken.

Als verbandmateriaal komt in de verloskundige praktijk wel alleen jodoform of vioformgaas in aanmerking, dat men dan meestal in den vorm van lange strooken van 7—10 cM. breedte gebruikt. Het beste is de jodoformgaasstrooken in enkele laag te gebruiken, mits men slechts zorgt, dat zij lang

') J. H. Polak. De ontsmetting der snijdende chirurgische instrumenten met üeepspiritus. Diss. Amsterdam, 1900.

Sluiten