Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedingen post partum noodig is (zie daarvoor het Zesde Gedeelte, Hoofdstuk XI).

Vervolgens moeten de bij de operatie zelf benoodigde instrumenten gereed gelegd worden. De tang, een katheter en een schaar worden daartoe in de carbolzuuroplossing (als men die gebruikt, zie pag 830) geplaatst. Vroeger verlangde men, dat de forceps gewarmd werd, omdat men meende, dat de afkoeling door het koude instrument een bron voor kraamvrouwenkoorts zou zijn. Deze reden geldt natuurlijk thans niet meer, maar toch is het goed in den winter de carbolzuuroplossing lauw te maken, om niet zijn eigen vingers door de aanraking met het koude instrument aan gevoelsscherpte te doen verliezen.

Vet aan de tang smeren is onnoodig en om de vroeger genoemde redenen (pag. 826) ongewenscht; dit behoeft dus niet klaar gezet te worden.

Daarna wordt de vrouw in de goede positie geplaatst, d. w. z. dwars op den rand van het bed of op een niet te hooge tafel. Dat men de tafel met een wollen doek of iets dergelijks zal bedekken, om haar tot een ietwat zachtere ligplaats te maken, of een uitstekende rand van het ledikant met een kussen zal maskeeren, spreekt van zelf. Om de onderlaag te beschutten wordt over het geheel, zoo mogelijk, een afhangend stuk zeildoek geplaatst.

Door sommige obstetrici wordt voor gemakkelijke gevallen aangeraden, de vrouw niet dwars te leggen, om daardoor de operatie minder schrikverwekkend te maken. Men plaatst dan de vrouw of schuin, d.w.z. met een been steunend op den voet bij opgetrokken knie in het bed, en het andere been er buiten, of wel op zijde met een groot kussen tusschen de knieën. In de laatste houding is het laatste deel der extractie moeilijker en in beide houdingen is de gelegenheid voor de voorafgaande desinfectie veel slechter dan wanneer de vrouw dwars ligt. En dit laatste is een afdoend argument tegen den aangevoerden gevoelsgrond voor de beide liggingen. Derhalve, de vrouw dwars op den rand van bed of tafel, met opgetrokken , in heup en knieën gebogen beenen, die rechts en

Sluiten