Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoot met de noodige kracht de punt door het schedeldak heen, totdat de uitstekende rand verder voortgaan belet. Nu wordt het sluitstuk losgemaakt en de handvatsels samengeknepen, zoodat de van elkaar wijkende scherpe randen van het boveneinde den schedel klieven. Het instrument wordt daarop gesloten, negentig graden omgedraaid en na losmaken van het sluitstuk worden opnieuw de handvatsels samengeknepen, zoodat de punt eene tweede, loodrecht op de eerste staande insnijding in den schedel maakt. Het instrument wordt weer gesloten, in den oorspronkelijken stand teruggebracht en dan uit den schedel gehaald, tot het snijdende stuk weer geheel tegen de vingers der linkerhand aan ligt en daarna worden de vingers gelijktijdig met het perforatorium uit de vagina teruggetrokken.

Is op die wijze geperforeerd, dan heeft het, afgezien zelfs van de gevallen, waarin het afwachten bepaald nadeelig zou zijn, geen enkel voordeel de uitdrijving van den geperforeerden schedel aan de natuur over te laten of ten minste af te wachten, of de natuurlijke uitdrijvende krachten haar zullen kunnen tot stand brengen. Men zal dus onmiddellijk de extractie op de perforatie doen volgen.

Sommigen raden aan, en met name wanneer men het levende kind heeft moeten perforeeren , eerst de hersenmassa met een langen katheter, een uterussonde of iets dergelijks om te roeren. Als middel om den hersenbrei gemakkelijker naar buiten te doen komen is dit geheel overbodig, want ook zonder die bewerking ziet men bij de extractie de hersenen als boter uit een spuit voor den dag komen. En als middel om het kind niet levend, d. w. z. ademend en misschien schreeuwend, voor den dag te doen komen, is het omroeren van de hersenen slechts afdoende, wanneer het gelukt met het instrument den bodem van den vierden ventrikel te verwoesten, wat zoo, op de gis werkende, slechts zelden gelukken zal.

Als instrument voor de extractie is de vroeger gebruikelijke scherpe haak als zeer gevaarlijk voor de zachte deelen van den baringsweg en voor de handen van den obstetricus af te keuren.

Beter te gebruiken is zeker de cephalotribe, het door

Sluiten