Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkleining noodig kunnen maken, spreekt van zelf. Niet minder duidelijk is het echter, dat voor de verschillende gevallen geen nauwkeurige modus operandi is voor te schrijven. Men zal, of met het perforatorium, of met de schaar eene opening maken in de gemakkelijkst bereikbare lichaamsholte der vrucht. Door deze opening brengt men een wijsvinger naar binnen en trekt gaandeweg de organen naar buiten. Is het hoofd geboren en zetelt de oorzaak van het oponthoud in den buik, dan kost het niet veel moeite om met den vinger het diaphragma te perforeeren en na de borstholte ook de buikholte grootendeels leeg te maken. Al naar de ligging van het kind was, zal men dan de extractie aan het hoofd, aan de voeten of aan een deel van den romp doen en daarbij zich of alleen van de handen of van een extractie-instrument, den cranioclast, bedienen.

De spondylotomie, het onderbreken van den samenhang der wervelkolom beneden het halsgedeelte, kan alleen noodig worden in de zeldzame gevallen van dwarsligging, waarbij ten slotte niet de schouder, maar meer het middenste deel van den romp in den bekkeningang geperst wordt. Op geleide van twee vingers der linkerhand zal men dan met een stevige schaar de wervelkolom moeten doorknippen. Daarna moet dan eene meer of minder volledige exenteratie verricht worden en ten slotte een der beide einden van de doorgesneden wervelkolom met den cranioclast gepakt worden en daarmee het kind dubbelgevouwen naar buiten gehaald worden.

De prognose is voor beide operaties niet zoo gunstig als voor de andere verkleinende operaties. De langdurige en herhaalde manipulaties in de genitalia maken de kans op verwonding der geslachtswegen zoo groot, dat verschillende nadeelen en gevaren voor de vrouw daarvan het onvermijdelijke gevolg moeten zijn. De omstandigheden, waaronder de exenteratie of de spondylotomie noodig zijn, doen zich echter zoo uitermate zelden voor, dat het niet mogelijk is, ook zelfs maar eenigermate juist, in cijfers de mortaliteitskans der vrouw door de operatie zelf te schatten.

Sluiten