Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lenk1) ontkende dan ook ten eenen male de diagnostische waarde van deze proef voor de bepaling van het arbeidsvermogen der zieke nier.

De proeven van Grünwald 2) over de functioneele nierdiagnostiek hebben eveneens aan het licht gebracht, dat merkwaardigerwijze de parenchyraateuse nephritis in het algemeen veel gemakkelijker op prikkels reageert dan de schrompelnier. De laatste met haar groote hoeveelheid urine en haar laag soortelijk gewicht laat zich nauwelijks beïnvloeden, terwijl de parenchymateuse nephritis toch steeds een zekere neiging vertoont om als een gezond orgaan op prikkels te reageeren. Of dit samenhangt met de bij de schrompelnier regelmatig voorkomende veranderingen der niervaten, die eene wijziging der circulatieverhoudingen en dus ook der filtratie- en secretie-processen bemoeilijken, blijft in het midden gelaten. Op grond dezer experimenten zou men dus mogen verwachten, dat de kunst bij de chronische parenchymateuse nephritis veel meer vermag dan bij de schrompelnier. Intusschen gaat deze conclusie niet op.?De schrompelnier wordt in de eerste plaats door de intensiteit der hartactie beheerscht en op de hartspier kunnen onze cardio-tonica dikwijls zeer gunstig inwerken. Ook mag men niet vergeten, dat de schrompelnier het eindstadium van het ziekteproces is, terwijl de chronische parenchymateuse nephritis het '2'1e stadium van een acute of het vóórstadium der schrompelnier kan zijn.

De enthousiaste ontboezemingen van Verhoogen3) te Rotterdam, waren wel in scherpe tegenstelling met het bovenstaande ; zij konden, zooals te verwachten was, ook daar geen algemeene instemming verwerven.

Het gaat hier, zooals in den regel het geval is, wanneer men

') Robert Lenk. Zur functionellen Nierendiagnostik. Wien. klin. Woch. 1908. n°. 21.

!) Hermann Friedrich Grünwald. Beitrage zur funktionellen Nierendiagnostik. Deutsches Arch. f. klin. Medizin. Bd. 88. Heft 1—3.

3) Nederlandsche Vereeniging voor Heelkunde. Vergadering van 1 Mei 1910 (Ve rhoogen uit naam van Graeuwen).

Sluiten