Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een algemeene infectie-ziekte, bestaat er in het geheel geen essentieel verschil. Het is mogelijk, dat de nephritis, die soms na verwondingen wordt waargenomen, eveneens in deze rubriek thuis hoort. De individueele dispositie is ook hier weer van buitengewone beteekenis, zooals o.a. de zoogen. eczeem-nephritis (Bruhns1) bewijst, want er zijn zieken met algemeen eczeem zonder nieraandoening, en er komt acute nephritis voor bij lijders aan circumcript eczeem. Ik geloof echter, dat de oorzaak van de huidaandoening hierbij van niet te onderschatten beteekenis is.

III. De toxische acute nephritis in engeren zin, veroorzaakt door vergiften, die tot een belangrijke vetinfiltratie van de nierepitheliën kunnen leiden (Hansemann2), maar in het bijzonder het nierparenchym prikkelen en in ontsteking brengen, behoort tot de best bekende vormen van nierziekte, daar deze met bijzondere zorg en het meest experimenteel is bestudeerd. Als niervergiften moeten worden genoemd: de diuretica acria (cantharidine, ol. therebinthinae, squilla, enz.); verder komen in aanmerking: phosphorus, arsenicum, kalium-chromaat, chlorasJtalicus, enz. Dit laatste mid3el vernietigt in groote doses de roode bloedlichaampjes, wier vervalproducten, door de nieren uitgescheiden, de piskanaaltjes verstoppen en bovendien een reactieve ontsteking kunnen opwekken; daarom is voorzichtigheid geboden bij de behandeling van diphtherie te meer, daar het nierweefsel van meet af aan dikwijls reeds door het grondlij den gevoeliger of zelfs aangetast is.

Percutaan of op wonden, epitheeldefecten, huidziekten enz. aangewende geneesmiddelen: carbol, sublimaat, teerpraeparaten, styrax, naphthol, petroleum, chrysarobine, jodoform, t. jodii, salicyl-praeparaten, enz.

Minerale zuren en andere etsmiddelen (zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur, phosphorzuur, oxaalzuur [door ophooping van oxaalzure zouten in het nierweefsel], kaliumhydraat).

') Bruhns, Mehrere Falie von acuter Nephritis bei Ekzem. Berl.klin. Woch. 1897. No. 24.

2) Hansemann. Ueber die Fettinfiltration der Nierenepitheliën.

Virchow's Archiv. Bd. 148. No. 14.

Sluiten