Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar voor den zieke kan voortspruiten. De urineloozing kan ook bemoeilijkt worden door de sterke oedemateuse zwelling van het praeputium, dat dan den vorm van een posthoorn aanneemt. Leichtenstern x) heeft aangetoond, dat de oedemen af en toe ook een ontstekingachtig karakter kunnen hebben; hieronder rangschikt hij ook de vele sereuze lobulaire pneumonieën, die hij waarnam. Het pijnlijkst zijn volgens mijn ervaring de ontstekingachtige huidoedemen, waarbij de roode, gezwollen, geïnfiltreerde huid vast aanvoelt.

Aan den anderen kant moet er met nadruk op worden gewezen, dat vele, ja zelfs de meeste gevallen van infectieuse, resp. postinfectieuse nephritis zonder oedemen verloopen. Dit zijn dan wel meestal lichte, goedaardige gevallen, maar ook bij de zware, in korten tijd doodelijk verloopende acute nephritis kan de hydrops ten eenenmale ontbreken. Zoo kan bijv. een roodvonk-nephritis doodelijke uraemie veroorzaken, zonder dat ooit hydrops bestond. Ik zag twee kinderen uit één gezin in enkele dagen aan uraemie tengevolge van een roodvonknephritis succombeeren, zonder dat een spoor van oedeem kon worden aangetoond. In beide gevallen leden de kinderen aan heftige uraemische dyspnoe, terwijl aan het respiratieapparaat niets abnormaals was te vinden. Het maligne karakter van deze vormen van nephritis laat zich begrijpen, wanneer men bedenkt, dat alle teruggehouden stoffen in het bloed circuleeren. Men had de uraemie misschien kunnen temperen of zelfs voorkomen, wanneer het gelukt zou zijn, snel hydrops op te wekken.

De variabele intensiteit en uitbreiding van den hydrops worden wellicht verklaard door de vele factoren, die tot zijn ontstaan medewerken. Als zoodanig is in de eerste plaats te noemen de meer of minder gestoorde voeding der kleinere huidvaten, en de daaruit voortkomende verandering in de permeabiliteit der vaatwanden; verder de graad van hydraemie en hypalbuminose van het bloed. Tenslotte heeft de intensiteit

') O. Leiclit e 11 stern, Deutsch. med. Woch. 1882 en 1884.

Sluiten