Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ten hoogste een vierde der veroorzaakte schade en ten minste twee honderd vijftig gulden alles onverminderd zwaardere straffen, ingeval van verstandhouding met den vijand.

ART. 353.

(Sw. Eur. art. 351) (C. P. art. 431).

Wanneer het ontbreken of ophouden der dienst te wijten is aan de agenten der leveranciers, worden deze veroordeeld tot de in het vorig artikel bedreigde straffen.

De leveranciers en hunne agenten worden gelijkelijk gestraft, wanneer beiden deelnemen aan het misdrijf.

ART. 354.

(Sw. Eur. art. 352) (C. P. art. 432).

Wanneer openbare ambtenaren, agenten der Regeering of in het algemeen personen, door de Regeering aangesteld of bezoldigd, de schuldigen helpen om de dienst te doen ontbreken, worden zij gestraft met dwangarbeid in den ketting van vijf tot vijftien jaren, onverminderd zwaardere straffen in geval van verstandhouding met den vijand.

Art. 355.

(Sw. Eur. art. 353) (C. P. art. 433).

Wanneer, ofschoon de dienst niet mocht hebben onthrnl^n h*

leveringen en werkzaamheden door nalatigheid zijn vertraagd, of zoo er bedrog is ten aanzien van den aard, de hoedanigheid' of de hoeveelheid van den verrichten arbeid of van de geleverde zaken, worden de schuldigen gestraft met dwangarbeid hniton

den ketting van zes maanden tot vijf jaren en geldboete van ten hoogste een vierde der veroorzaakte schade en ten minste vijftig gulden.

ART. 356.

(Sw. Eur. art. 354) (C. P. art. 433).

In de verschillende gevallen, bij deze paragraaf voorzien, kan de vervolging niet worden ingesteld dan op aanklachte der regeering.

Sluiten