Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Procedeeren.

—-fc-xyfrO «|» Q£>&>c.«>—

§68. Dit woord jaagt den menschen schrik aan, en niet ten onrechte, want procedeeren is meestal duur, langdurig en onzeker. Gelukkig is door de uitbreiding van den werkkring der Residentie-gerechten daarin voor de kleinere vorderingen al veel verbetering gekomen.

Toch is het dikwijls de eenig mogelijke weg om het doel te bereiken. Hoofdzaak blijft daarbij, dat de kosten op uwe tegenpartij kunnen verhaald worden. Bezit deze geen cent, dan gooit ge meestal goed geld naar kwaad geld. Dat de procedures zoo lang duren en de uitslag soms zoo onbevredigend is voor het rechtsgevoel, is gedeeltelijk te wijten aan ons verouderd, vormelijk procesrecht, gedeeltelijk ook aan de opvatting van sommige rechters, die zoodanig zijn opgeleid, dat zij meer in de boeken dan in de maatschappij kijken.

Naast proces-vrees bestaat ook advocaten-vrees; men ziet in de advocaten meestal menschen, die verschrikkelijk duur zijn en vol streken. Nu—ze zijn er,maar tegenwoordig veel minder dan vroeger, toen de concurrentie onder hen minder was en de groothandel gemiddeld rijker.

§09. We zullen aannemen, dat zekere Jansen u f 1000,— schuldig is, die hij gisteren moest betalen. Maar wien ge ziet, geen Jansen. Zijt ge misschien verplicht, het bij hem te komen halen ? Gewoonlijk moet de schuldenaar (debiteur) het verschuldigde brengen bij den schuldeischer (crediteur). Ge mocht dus wachten totdat hij bij u kwam. Wat nu ? Procedeeren wilt ge natuurlijk slechts in het uiterste geval, alhoewel Janskn „het betalen kan." Maar wellicht is dat ook nietnoodig. Moet

Sluiten