Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare reis naar de Kaapstad morgen aanvangen, bericht waarvan gezonden zal worden aan Zijne Excellentie den Gouverneur en Opperbevelhebber in denzelfden brief die de vonnissen overzendt. Gedaan te Uitenhage, op den dag en in het jaar voornoemd.

(Get.) P. Dibmel.

W. Hiddingh.

In mijne tegenwoordigheid,

(Get.) G. Bkelaerts van Blokland,

Secretaris.

1816.

Sluiten