Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

181 b.

51.

Wat hebt gij aan (le overzijde van de rivier gedaan ?

52.

Is groote Willepi Prinslo ook gekomen ?

53.

Wat heeft hij gedaan ?

54.

Is hij daarna ook weder terug gekomen ?

55.

Wat hoeft hij toen gedaan ?

56.

Hebt gij niet gezien of gehoord dat Lucas van Vuuren, Ohristiaan Dreijer en eenige anderen op den weg naar Slagtor anek zijn weggereden ?

57.

Hebt gij ook dan niet kunnen wegkomen ?

Antwoord: Daar van daan zijn wij, na nog een dag daaromtrent gebleven te zijn, gereden naar Slachtersnek. Daar heeft Willem Krugel kleinen Willem Prinslo, en Theunis de Klerk gezonden om grooten Willem Prinsloo te halen, om 't kwaad van Bezuidenhout te stuiten.

Antwoord: Ja.

Antwoord : Hij is naar den Landdrost Ouyler gereden op last van Willem Krugel, maar tot welk einde weet ik niet.

Antwoord: Ja.

Antwoord : D;;t weet ik niet; hij heeft wel met W. Krugel gesproken, maar ik was daar niet bij.

Antwoord : Ik heb dat niet gezien, maar ïk heb 't daarna gehoord.

Antwoord : Ja, maar ik zoude nauwelijks zijn tehuis geweest, of hij had mij door de Kaffers kunnen laten vernielen.

58.

Wie van die mensehen die Antwoord: Jochem Prinslo, op uwe plaats wonen, hebben Klaas zn., Martinus Prinslo, zig meer bij die bende bevon- Klaas zn., Jan Bronkhorst, iün ? Hendrik Klopper, H.zn., Jo-

hannee Prinslo, M.zn.

Sluiten