Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51.

Zijn er op dit gesprek ook orders uitgezonden om meer menschen te verzamelen, en door wien ?

52.

Kwam het u voor, dat Theunis de Klerk het uit zichzelven deed, of op order van Johannes Bezuidenhout ?

53.

Kwam het u voor, dat Theunis de Klerk dit deed uit vrijwilligheid, of tegen zijn zin ?

54.

Heeft hij ook mensehen bij u gebragt ?

55.

Waren die menschen door Theunis de Klerk geroepen om tegen de posten op te staan ?

1815,

Antwoord : Theunis de Klerk en Piet Erasmus, P. zoon, zijn naar Bruintjeshoogte gereden, maar ik weet niet op wiens order; en op het zeggen van 'Iheunis de Klerk dat hij daarheen reed om meer mensehen te roepen, heb ik gezegd' " gij kunt dat doen, maar het is een zware verantwoording

Antwoord : Hij zeide dat Johannes Bezuidenhout hem zulks had gezegd, maar ik heb niet gehoord dat Bezuidenhout het gezegd had.

Antwoord : Ik heb niet gezien dat het tegen zijn zin was, maar hij zeide dat hij rijden zoude, en de mensehen bij elkander maken.

Antwoord: Ja, kleinen Willem Prinslo, Johannes Prinslo, en ik geloof nog één.

Antwoord: Ik weet niet of hij het hun gezegd heeft, maar hij bragt hen mede.

56.

Met welke boodschap was hij van u weggereden ?

57.

Waren er zooveel menschen noodig om H. Prinslo terug te gaan vragen ?

Antwoord: Om menschen bij elkander te roepen om Prinslo terug te vragen.

Antwoord: Neen.

58.

Wat dagt gij dan van het verzamelen van zooveel menschen ?

Antwoord: Om H. Prinslo met geweld te nemen, en de posten te verdrijven tot naar de Baai, en het veld tusschen in ledig te hebben.

Sluiten