Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. Wanneer is dit geweest ï

27. Hebt gij Bezuidenhout niet de manschappen hooren toeroepen dat hij op hun schieten zoude?

28. Wie van u heeft 't eerste schot gedaan ?

29. Wie van ul. droeg twee ge weer es ?

-30. Wie heeft de knapsak met kruid gedragen ?

31. Wat kwamen die zes personen veirigten welke gij nabij de plaats hebt ontmoet, na reeds gevangen genomen te zijn ?

32. Waar was de bijsit van Bezuidenhout toen h j dood uit het gat is gehaald ?

33. Hoe veele schoten heeft gem. : Bezuidenhout gedaan ?

34. Hoe veel sohooten zijn uit het gat gedaan, waarin gem: Bezuidenhout en de Basterd Hottentot Hans waren ?

35. Iloe vede schooten had gem: Bezuidenhout reeds gedaan voor dat door de manschappen, op hem was gevuurd ?

36. Hoe kwam de bijzit van gem : Bezuidenhout in dat gat ?

37. Hebt gij dadelijk geweten welke manschappen dese waren die gem : Bezuidenhout kwamen halen ?

38. Was dit gat niet bevorens door gem : Bezuidenhout verkozen, om sich te verschansen ?

39. Wanneer is de "rouw van gem : Bezuidenhout uit dat gat gegaan ?

Antwoord.—Toen wij reeds in de krans waren. Antwoord.—Ja.

1815.

Antwoord.—Oude Fredrik Bezuidenhout.

Antwoord —O ude Fredrik Bezuidenhout.

Antwoord.—Zijne vrouw, die mede met hem in het gat is gegaan.

Antwoord.—Ik weet niet.

Antwoord.—Zij was toen al weg.

Antwoord.—Dat weet ik niet, daar zij over en weeder op elkander geschooten hebben.

Antwoord.—Vier schooten.

Antwoord. — Dat weet ik uiet, hij en de Basterd Hans, schoten te danig naauw op elkander.

Antwoord.—Na dat Bezuidenhout een schot had gedaan is zij der waards gelopen.

Antwoord.—Oude Bezuidenhout üeide daar komen de soldaten aan, welke mij komen halen.

Ant woord. —Neen.

Antwoord.—Zij heeft 't kruid en de kogels daar gebracht , en is daarop er weder uit gegaan, voor dat wij in de gaten zijn gekropen.

Sluiten