Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door oude kunst leert men gemakkelijker begrijpen de kunst,

die om ons heen groeit.

Op elk gebied van wetenschap en kunst is de noodzakelijkheid gebleken, te bestudeeren hetgeen door vroegere onderzoekers en werkers is tot stand gebracht.

Studeert op het oude — Opdat gij 't onthoude

En kraghten meught winnen — Om 't nieuwe te ontginnen.'")

Welnu het geheele gebied van de kunst ligt voor ons Museum open; want gaan wij dieper in het wezen der kunst in, dan vinden wij daarin altijd terug den mensch met z'n lijden en vreugd in de verschillende tijden; en komen wij tot de ontdekking, dat alleen de uiterlijke vorm zich wijzigt met den tijd en dat t er niets toe doet of deze wijst op de periode van Romaansch, Gothisch, Renaissance, Grieksch, Romeinsch, of hoe men 't noemen wil.

Elke periode heeft haar eigen kijk op kleur — haar eigen gevoel voor verhouding — haar eigen opvatting voor profileeringen — haar eigen keus van vormen.

Deze karakteristieken vormen met elkaar 'n bepaalde stijl-periode.

Wanneer deze eenmaal is afgesloten, blijft zij afgesloten.

En nu mogen wij in onze dagen omtrent de verschillende historische stijlen — scherp hebben leeren onderscheiden — imiteeren zelfs met groote virtuositeit — iets scheppen in zoo'n stijl, die door traditie is ontstaan, vermogen wij niet — wij blijven werk geven uit ons eigen tijd.

En gelukkig — wij keeren door die voorliefde voor één of andere stijl-periode niet tot dien tijd terug — met alle levensomstandigheden die daarop hebben ingewerkt; wij blijven kinderen van onzen eigen tijd.

Wij blijven geven wat onze moderne levensopvatting vraagt in verband met alles wat 't leven ons aanbiedt - we blijven maken modern werk.

*) Dr. P. J. H. Cuypers.

Sluiten