is toegevoegd aan uw favorieten.

Contract der weduwen-societeit van H.H. professoren der Leidsche Hoogeschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL <3-,

TABEL H.

De Vrouw van 8 tot 7 jaren ouder.

Ouderdom Jaarlijksche van den Man. Contributie.

25 ƒ 28,—

26 „ 29,—

27 „ 30,—

28 „ 30,—

29 „ 31,—

30 „ 32,—

31 „ 33,—

32 „ 33,-

33 „ 34,—

34 „ 35 —

35 „ 35,—

36 „ 36,—

37 „ 37,—

38 „ 38,—

39 „ 39,—

40 „ 40,—

41 » 41, -

42 „ 42, -

43 „ 43^—

44 ;i 44>

*5 „ 45,—

46 „ 46,—

47 „ 47,—

48 „ 48,—

49 „ 49, -

50 „ 5] ,—

51 „ 52,-

52 „ 63,-

53 „ 54,-

54 M 55,—

55 „ 56,—

56 „ 57,— " „ 59,-

58 „ 60,—

59 „ 61,— 6° „ 63,—

61 „ 64, -

62 „ 65,—

63 „ 67,—

64 „ 68,—

65 „ 69,—

66

67

68

69

70

De Vouw van 8 tot 12 jaren ouder.

Ouderdom Jaarlijksche van den Man. Contributie.

25 ƒ 24,-

26 „ 24,-

27 „ 25,—

28 „ 25,—

29 „ 25,—

30 „ 25,—

31 „ 26,—

32 „ 26,—

33 „ 27,—

34 „ 27,-

35 „ 28,-

36 „ 29,-

37 „ 29,—

38 „ 30,—

39 „ 30, -

40 ., 31,—

41 „ 31,—

42 „ 32,—

43 „ 33,—

44 „ 33,—

45 „ 34,—

46 „ 35,—

47 „ 35,—

48 „ 36,—

49 „ 37,—

50 „ 37,—

51 „ 37,—

52 „ 38,—

53 „ 38,-

54 „ 39,—

55 „ 39,—

56 „ 40,—

57 „ 40, -

58 „ 41,-

59 „ 41,-

60 „ 42,-

61 62

63

64

65

66

67

68

69

70