Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleine Bebelle.

Meneer «Engelschman» stond, met zijn handen in zijn zakken, voor het venster van zijn klein kamertje en staarde gedachtenloos neer op het groote plein, waarop de soldaten exerceerden.

Meneer «Engelschman» was een echt barsch heer of hij deed zich althans zoo voor. In een bui van boosheid over zijn eenige dochter had hij zijn vaderland voor een poos verlaten en een kleine Fransche garnizoenstad gaan bewonen. En hoewel hij zich zeer gedrukt en treurig voelde, zooals

uebeiie. 'iet ons altijd gaat, wanneer we met

iemand gekibbeld hebben , die ons zeer na staat en ons in den grond heel dierbaar is, zoo trachtte hij zich toch met alle macht wijs te maken, dat 't hem alles niets schelen kon en dat hij er zich hoegenaamd niets van aantrok. Zijn eigenlijke naam was Langley, maar zijn

Sluiten