Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de 16ae eeuw bleef in een groot aantal kerken de vorm van de antieke sarcofagen behouden.

Sareofagen. 1. Egyptische; 2. Phoenicisclie, 3.

4. Etruskische; 6. Romeinsche.

Grieksche;

Sardanapalus, volgens de sage, door Iitesias overgeleverd, de 308te en laatste koning van Assynë, is berücht geworden wegens zijn zwelgerij en zijn verwijfdheid. Zonder zich met regeringszaken te bemoeien, verkeerde hij slechts te midden van zijn vrouwen, kleedde zich als dezen en vermaakte zich met het spinnen van wol. Toen Arbakes, stadhouder van Medië, in 883 v. Chr. zijn hoofdstad Ninivé aantastte, plaatste hij zich met zijn vrouwen en schatten op een brandstapel, die 1B dagen bleef branden Voleens de geschiedenis evenwel heette de laatste koning van Assyrië Sin-sar-iskoen, terwijl Sardanaia van den naam Asoerbanwal,

IHllWÖ ... x 1 T)

op drie na de laatste koning van Assyrie. Lord Byron

' _ i i _ ei in non Hrama.

behandelt den aooa van out±u

r« _ _ Jn *7"Pain Urm.

OotJL ■ uc> Ljyyj x _

/] n Kornomflp hoofdstad van het oude

oniucB)

Lydië en de residentie van Croesus, evenals van de Perzische en Seleucidische landvoogden, lag, door 1 unttqiiifrri in aati vruchtbare vlakte van

een uiutuoi ui/»vm6u, x.x

rinn TTp.rmns aan den N. voet van den 1 molos

/nrvtrv \™ «vx rinn ronVifar npvpr va,Ti den ffoudafvoe-

<2UUUUl. cn uu uwnvwiu^ o

renden Paktolos. Zij werd in 499 v. Chr. door de in 91 F» rloor AntlOcJlUS ttCïl UTOOte

XUlllvJiö gconviiu, *1» .. ,

verwoest, herstelde zich, maar werd ten tijde van Tiberius door een aardbeving geteisterd en m de

14de eeuw door Timoer vernield. uveiDiijiseieu uc vinden zich bij het tegenwoordige Sart Koi.

Via .QnvrlinrtPV).

OCL1 U-XUL^a. KJ vu, wvj.»

Sardinië (Italiaansch: Sardegna, Fransch: ci 7„nn-n Tfoiioancpv» Ailfl.rfl Pu landschap. na

ouruutyrw), ccn ii«uw»u»v« i .

Sicilië het grootste der eilanden van de Middelland„1, „ n rvr* 11' rt± fllCCpVlPn 3R°M>' en 41°16' N. Br. en

SUIIC ZJCC, ïifci; — - n 1_ j.

tusschen 8°8' en 9°60' O.L .v. Gr., ten Z. van het eiland Corsica, waarvan het door de 11 km. breed® straat van Bonifacio is gescheiden, en op een afstand van 185 km. van Kaap Argentaro op het Italiaansclie vastland. Het wordt ten 0. door de Tyrrheensche Zee ten W. door de Zee van Sardinië begrensd. Het eenigszins rechthoekige eiland (grootste lengte.

270, grootste breedte: 154 km. heeft een oppervlakte van 23 834, met de bijbehoorende kleinere eilanden Iran <u07fi km Tle 1336 km. lange

kust is niet sterk geleed. De grootste inhammen zijn de Golven van Cagliari en van Palmas in het Z., van Oristano in het W., van Asinara in het N. en van Dorgali in het 0. Order de bij Sardinië behoorende eilanden ziju Sant' Antioco en San Pietro (Z.W.), Asinara (N.W.), Maddalena (met een oorlogshaven) en Caprera (N.0.) de voornaamste. Sardinië is grooten deels bergachtig en draagt de toppen: Monti Limbara (1362 m), Punta di Perdu Caprias (Punta Lamarmora, 1834 m.), Bruncu Spina (1829 m.) enz. De belangrijkste der talrijke onbevaarbare , en dikwijls waterarmerivieren zijn de Tirso (150 km.), Flumendosa (122km.) Mannu-Coghinas (123 km.) en Samassi (84 km.). De stilstaande wateren beslaan een oppervlakte van 8690 H.A.; hiertoe behooren vooral de strandmeren van Cagliari, Cabras en Sassu. Sardinië heeft een zacht klimaat (temperatuur gemiddeld jaarlijks te Caglia17° n te Sassari: 15.7° C.: regen-

...i. aon -rtc.«n/.+ipvpliik 607 mm.Y De plantengroei

vai.toi, icauttv j- ; . i,

is rijk voor een deel weelderig. Alle cultuurgewassen j'„ Mülrlpllandsche Zeelanden groeien

Va.ll UC ZUlUClljlY^ .. . , f rnOA

hier, dwerg- en dadelpalmen zijn er inheemsch; ö^öü

v.km. ismetboscn DeueKt. i^uui vciwaauuuwi.5

den waterafvoer heerscht er de maiana. ut uitieuwereld heeft menige eigenaardigheid. De mouflon,

wilde zwijnen en herten Komen meu aciu™ m u»

bergwouden voor. , ,, . 1QAC

De zeer dun gezaaide bevolking telde m 190b. 824397 zielen.De Sarden vormen een vermenging van

Italianen met verschillende voiKeren en imueieu m hun wezen de Spanjaarden. De dialecten wijken sterk

an elkander at. Ueöame is nog /.cci ^

zijn voelen, denken en leelwijze, over net algemeen

rusti" en afgemeten, oikwijis mtianmuu», de poëzie bewijst, gastvrij, maar ook geneigd tot wraak en geweld. De maatschappelijke toestanden

en volksontwikkeling zijn nog zeei auLucmj^ aantal analfabeten bedraagt ruim 68%. De nationale dracht bestaat uit een leeren rok en een geite- ot schapenpels. Merkwaardige oudheden zijn de nur1 / !. .11 \ Ko^i f 1H99 nnpnharfi volks-

naqs izie aiuaa-ii *—- —

a r,^vTnQQiQpV>nlpn. 18 ^vmnasia, 5 lvcea,

öüi1u1ü11, 1 «ulliliw.wvi.v.,.., _ . ' -

3 technische scholen, 2 technische instituten, een

nautisch instituut, een landbouwr, een wijn douw-, een mijnbouw- en een nijverheidsschool en 2 universiteiten. De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw en veeteelt. De landbouw levert tarw e, gerst, peulvruchten, aardappelen, vlas, kastanjes, wijn, olijfolie, agrunen en tabak. De veestapel telde in 1881: 279 438 mnderen, 844 851 schapen, 261 531 geiten, 60 347 varkens, 31981 ezels en 64 801 paaröi_.. m- ,™voi kans nn wol. De tonunen-

UtJIl. i*J.CXl WillK \ Wil** — - 111 1

visscherij aan de kust is zeer winstgevend; de koraalvisscherij is sterk verminderd. De mijnbouw levert lood-, zilver-, zink-, antimonium-, ijzer-, mangaan-, nikkel- en kobalterts en bruinkolen. De mijnbouw hield (1901) 12 970 arbeiders bezig en produceerde voor een waarde van 20 364 000 lire. De nijverheid

Sluiten