Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijljhet daarbij niet noodig is, dat elke letter op bijzondere wijze met pen en inkt neergeschreven wordt, maar in plaats daarvan door een eenvoudige en altijd dezelfde beweging van de hand de letters door een stempel op het papier afgedrukt worden. Er bestaan op het oogenblik niet minder dan 100 soorten

Fig. 1.

Fig. 2.

Hammondschrijfmachine.

son, Blickensderfer, Crandall).

II. Wijzerschrijf machines, weer onder te verdeelenin: a. mett yp e n r a d, -c y 1 in d e r of -sector (Kosmopoliet, Schapiro, Columbia); b. met type n plaat (Hall); c. met tvpenstaaf (Odell, Suil).

Een bijzondere soort is de Fisher-Record schrijfmachine (fig. 3), welke geschikt is om in boeken en op losse bladen te schrijven.

Verreweg de meeste toepassing hebben de machines van groep I gevonden, waarbij met beide handen de toetsen aangeslagen worden. Zij zijn de beste en

meest praktiscne (vooral groep i a, daarna I c, vooral de Hammond typewriter), maar ook het duurst en meest gecompliceerd. Met deze toestellen kan men drie- tot viermaal zoo vlug als met de hand schrijven. Die der groep II hebben alleen het voordeel, dat zij veel eenvoudiger en daardoor veel goedkooper zijn.

Bij een schrijfmachine vallen de volgende bestanddeelen te onderscheiden: 1. de aanslag:, die bij groep I uit afzonderlijke toetsen bestaat, waarvan elke óf een lettertype draagt, óf een hoofdletter en de correspondeerende kleine letter, dan wel een cijfer en een leesteeken; bij groep II heeft men in plaats van de claviatuur een verplaatsbaren wijzer, die op 'een bepaalde plaats ingesteld en daarna omlaag gedrukt wordt. 2. De typen dragers, waarop de letters zijn afgedrukt en wel blind; hierbij bezit elke letter of kleine groep van letters een afzonderlijken drager, of alle letters zijn op één drager mechanisme, dat de beweging van typendragers overbrengt, bestaankstangen,hefboomen, tandraderen, sommige soorten ontbreekt dit meit aanslag en typendrager één geJe papierdrager, meestal een wals, ïddraait. 5. Een mechanisme,waaripier sprongsgewijze telkens in de Is en gelijktijdig in die der letters

Fig. 3.

Fisher Record-Typewriter.

verplaatst wordt. 6. Het toestel (rol, band, kussen, ring enz.), dat de typendragers van inkt voorziet. 7. De schel, welke telkens aanduidt, dat een regel vol is. Daarnaast heeft men nog andere onderdeelen, om het inkttoestel te regelen, om de lettertypen te reinigen, om aan te geven, hoe op elk willekeurig

Remington-standard schrijfmachine.

schrijfmachines, die in twee hoofdgroepen verdeeld kunnen worden:

I. Toetsen- of Claviatuurschrijfmachines, weer als volgt onder te verdeelen: a. met typenhefb o o m (Remington, fig. 1, Yost, Caligrapli, Barlock, Smith Premier, Densmore, Ideal, Stoewer, Oliver, Williams); b. met typenstangen (Granville, Ridder, Adler); c. met typenrad-, c y 1 i n d e r of -sector (Hammond, fig. 2, Mun-

geplaatst. 3. Het den aanslag op de de uit trek- of drul sectoren enz. Bij s chanisme, doorda heel vormen. 4. I die regelmatig ror door het schrijfpf richting der regel

Sluiten