Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burg, een beurs, een school voor nijverheid, een handelsschool en 2 jaarmarkten. Taganrog is een van de meest belangrijke handelsplaatsen van ZuidRusland.De ruime reede is ondiep en gevaarlijk wegens hare zandbanken, zoodat de schepen genoodzaakt zijn 26—40 km. van den oever te ankeren. De uitvoer bedroeg in 1903 14,5 millioen roebel, de invoer 1,4 millioen. Het voornaamste uitvoerprodukt is graan, vooral tarwe en gerst; ingevoerd worden metalen voorwerpen, machines en koloniale waren. De scheepvaart is van veel belang, daar Taganrog ook als haven van Rostow dient.TVissclien de jaren 1898 en 1902 liepen er jaarlijks gemiddeld 536 schepen van 598Ü00 ton voor het buitenlandsch verkeer de haven binnen; in 1903 verlieten 632 schepen van 889000 ton haar. De nijverheid beteekent niet veel. In den laatsten tijd echter is te Taganrog en in de omgeving de metaalindustrie belangrijk toegenomen. De stad werd den 22"ten Mei 1855 door de Engelsch-Fransclie vloot gebombardeerd en gedeeltelijk verwoest.

Tagetes, Fluweelbloemen of Ajrilcanen, zi]n kruidachtige planten uit het geslacht van de composieten, met tegenoverstaande, meest veervormig gedeelde bladeren en gele of oranje bloemen. In Afrika komen ongeveer 20 soorten voor. De tagetes patula en de tagetes erecia worden in verschillende variëteiten als tuinbloemen gekweekt.

Tag-liacozzo is een plaats in de Italiaansche provincie Aquila (Abruzzen) en in het distrikt Avezzano, 800 m. boven den zeespiegel, aan het einde van een kloof en aan de Imele of Salto, een zijrivier van de Yelino, gelegen. De plaats, die een station van den spoorweg Rome-Castellamare Adriatico is, bezit twee Gotische kerken (13de eeuw) en een Orsini-Colonna-burcht en telt (1901) 3408, als gemeente 8607 inwoners. In de Z. O. lijk gelegen Campi Palentini bij Alba (thans Massa d' Alba) werd den 238ten Augustus 1268 Koenraad van Zivaben door Karei van Anjou beslissend verslagen.

Tag-liamento, in de Oudheid Tiliaventus geheeten, een rivier in Italiaansche provincie

Udine in Venetië, ontspringt op een hoogte van 1203 m. op den berg Varco di Mauria in de Friauler Alpen, stroomt aan van gelijk oostwaarts, wendt zich daarop naar het zuiden, wordt bij Cesarolo bevaarbaar en mondt na een loop van 170 km. uit in de Adriatische Zee. Aan haar mond ligt de kleine havenplaats Porto del Tagliamento.

Tagiioni is de naam van een familie, die zich vooral op de danskunst toelegde. De eerste van hen was Filipipo Tagiioni, geboren te Milaan^ in 1777. Hij was als baüetmeester werkzaam aan de schouwburgen te Stockholm, Kassei, Weenen, Warschau, vestigde zich in 1853 aan het Comomeer en overleed aldaar den ll<ien Februari 1871. Hij monteerde een aantal balletten. Hij had 5 kinderen, die zicli allen op de danskunst toelegden.

Het meest bekend werden zijn dochter Maria en zijn zoon Paolo. Zijn dochter Maria, geboren te Stockholm in 1804, trad in 1822 voor het eerst te Weenen op in een voor haar door haar vader gecomponeerd ballet, was sedert 1827 werkzaam aan de Groote Opera te Parijs en sedert 1832 te Berlijn, maar verliet het tooneel, toen zij in het huwelijk trad met graaf Gilbert de Voisins. Zij begaf zich in 1847 naar Italië en overleed den 23»ten April 1884 te Marseille.

Haar broeder Paolo, geboren den 12den Januari 1808 te Weenen, trad in 1825 te Stuttgart op, werd in 1829 verbonden aan den schouwburg te Berlijn, werd er in 1849 balletmeester en in 1869 balletdirecteur en trad in het huwelijk met de uitstekende balletdanseres Amalia Galster, overleden te Berlijn den 23sten December 1881. Hij werd vooral bekend als componist van balletten, waarvan „Flick en Flock" en „Fantaska" het meest bekend zijn. Hij overleed te Berlijn den 7den Januari 1884.

Zijn dochter Maria, geboren te Berlijn in 1833, debuteerde in 1847 te Londen, was geruimen tijd verbonden aan het koninklijk ballet te Berlijn, daarna aan het San-Carlotlieater te Napels en trad in 1866 in het huwelijk met prins Windischgralz. Zij overleed den 17sten Augustus 1891 op Aigen bij Tullen in Neder-Oostenrijk.

Sluiten