Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFBEELDINGEN IN DEN TEKST.

blz.

Wapen van Saksen-Koburg-Gotha 55 I

Wapen van Saksen-Meiningen. 56 \

Wapen van Saksen-Weimar-Eisenaeh .. .. 58 ^

Saladijn «0 E

Salisbury ™ c

Sallustius •• •• •• •• •• ** • •• o i k

Hulde van Jehoe aan Salmanassar III.... 68 i

S alpen .. ^ <

Munten van Samnium «J

Sampan .. {

George Sand •• J

Standbeeld voor George Sand in den tuin van ■

het Luxembourg j*0 ;

Sandalen _ ^ ;

Wapen van San Marino i

Wapen van San Salvador 100

Santalaceeën |05

Santerre 10b

Sappho

Sarcofagen 11°

Sassafras rió

Sassaparille 124

Satyr 1~

Gedenkteeken voor Saussure te Chamounix ldü

Savonarola .. .. ■■ Ij»

Monnik met scapulier lj>°

Scarabaeus 1°°

Scepter ^

Schaduw (fig. 1 en 2) 148

H. A. J. M. Schaepnian 14»

Wapen van Schaumburg-Lippe 156

Schedel (fig. 1 tot 4) 158

Gevlekte Scheerling Ij»

Schellen (fig. 1 en 2) 180

Schellen (fig. 3) 1°1

Physiculus bacchus ..

Bregmaceros niacclellandii 187

H. J. Schimmel 208

Rutger Jan Schimmelpenninck <209

Schoffel 236

Schop 246

Scherpschop

Schopenhauer ^4b

Platycephalus cirrhonanus <=48

Schot 249

Plattegrond van een Griekschen schouwburg 253

Schrepel 256

Schroef (fig. 1 tot 5) 259

Scliroefsleutel (fig. 1 tot 3) 260

Schroefstok '-j»

Scheef gesloten schroefvlak j-jjl

Schrijfmachine (fig. 1 tot 3) "62

Schubert 265

Schumann

Schurftmijt 271

Anna Maria van Schuurman £ 'J>

Wapen van Schwarzburg-Rudolstadt .. .. 277

Scopelus boops 287

Plagyodus feroL

Scorpaena bynoensis .. ..

Chorismodactylus multibarbis ^89

Secretarisvogel 297

Sepia officinalis

blz.

De maand September 327

Wapen van Servië 338

Set 344

Sextant 349

Wapen van Siam 363

Sixtus IV 411

Sixtus V 412

Congrogadus subduceus 430

Lucifuga dentata 430

Acanthonus arinatus 430

Slede (fig. 1 tot 4) 435

Slot (fig. 1 en 2) 448

Slot (fig. 3) 449

Slot (fig. 4 tot 7) 450

Slot (fig. 8 en 9) 451

Pataecus fronta 456

Petroscirtes bankieri 456

Smithsonian Institution 465

Sneeuwbal 469

Sneeuwschoenen (fig. 1 en 2) 470

Snoek 474

Wapen van Sofia 47J

Sokrates &00

Solon o°ö

Nieuwe Sorbonne 51<

Wapen van Spanje 540

Sphinx ^

Hendrik Laurens Spieghel 5b<

Ringspinmachine 573

Ambrosio Spinola 577

Spinoza

Spoorwegen (fig. 1 tot 5) &8fc

Spoorwegen (fig. 6) 5®}

Sprinkhaan 59b

Cliaetodon ephippium 600

Chelmo marginatis "00

Scakophagus multifasciatus 600

Toxotes jaculator 601

Madame de Staël 613

Stapelia orbicularis 624

Lepidodendron dichotomum 640

Stekelbaarzen 650

Stenografeermachine j»5

De staart van den steur 67b

Woning van Napoleon op St. Helena .. .. 6(8

Amerikaansch stinkdier 685

Wapen van Stockholm j»<

Astronesthes niger 695

Stoomketel (fig. 1; fig. li) 697

Stoomketel (fig. 2, 3a, 36) 698

Stoomwerktuig (fig. 1) 'Oy

Stoomwerktuig (fig. 2 en 3) ƒ01

i Stoomwerktuig (fig. 4) ^

i Stoomwerktuig (fig. 5 tot 7) '0o

Straaltoestellen (fig. 1 en 2) ƒ11

! Straatsburg, dom van ƒ!<>

' Stroomonderbreker (fig. 1 tot 4) ƒ01

' Grieksche strijdwagen 'Jj

! Munten van Sybaris °0O

i Munten van Syracuse 81U

) Tabak

ï Tachometer (fig. 1 tot 3) °3U

3 Tachymeter (fig. 4) öcil

De maand September oi I

Set ö44

Sextant 349

Sluiten