Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Z. pirperitum Dec., een stekeligen heester met oneven gevinde bladeren, die in Japan te huis behoort en bekend is wegens zijn naar peper smakende vruchten; — Z. Plerota Kunth, een West-Indischen boom met hard, geel hout; — Z. Bethsa Dec., een sterk gedoomd boompje met sikkelvormige vinblaadjes, een kurkachtige schors en éenzadige doosvruchten, in de bergstreek van Oost-Indië groeiend met naar zwarte peper smakende zaden.

— Z. senegalense Dec., een gedoornden, niet zeer hoogen boom aan de Senegal met oneven gevinde bladeren en omgekeerd eivormige vin blaadjes. — en Z. lematum Sw., een ongedoornden West-Indischen heester met drietallige bladeren, glanzige blaadjes en okselstandige bloemaren.

Zanzibar (Zanguebar), een Mohammedaansch rijk in Oost-Afrika, wordt bestuurd door een sultan, doch staat onder Engelsch protectoraat. Behalve de eilanden Zanzibar (zie aldaar) en Pemba (zie aldaar), omvat het rijk een kuststreek van 16 km. breedte (bij vloed), van de rivier de Oemba in het Z. tot aan Kipini aan de Osi in het N., een aantal kusteilanden tusschen de Osi en de Joeb en de stad Kismajoe met haar gebied. Deze kuststreken, die in naam onder de heerschappij van den sultan (seyjid) staan, worden tegen een jaarlijksche rente van £ 17 000 door Engeland bestuurd en zijn bij het protectoraat van Britsch Oost-Afrika ingelijfd. De sultan heeft een ministerie van 6 Engelsche leden naast zich, ook het bestuur en de rechtspraak over vreemdelingen en slaven is in handen van Engeland, die er een troep van 900 man onderhoudt. De sultan heeft een lijfgarde van 150 man, een wacht- en saluutschip en 2 handelsstoomschepen. Alle openbare uitgaven moeten, behalve de goedkeuring van den sultan, die van Engeland hebben. De sultan laat zelf munten slaan, verder is sedert 1908 de BritschIndische roepij en de Engelsche sovereign als wettig betaalmiddel erkend. Een ropij heeft een waarde van 47 cents, een zilveren dollar bevat 4 roepijen. De sultan heeft een eigen vlag; ook bezit het land een eigen ridderorde, n.1. van de Stralende Ster, die uitsluitend aan Europeanen wordt verleend. De onafhankelijkheid van denvsultan bestaat echter slechts in schijn.

De naam Zanzibar is waarschijnlijk een verbasteling uit Zendj-bar (= land der zwarten). Reeds in de 10ae eeuw hebben de Arabieren aan de oostkust van Afrika, het eerst te Lamoe en Mombas, koloniën gesticht. Vasco da Gama vond aldaar in 1498 goed gebouwde steden, die een levendigen handel met Indië dreven; de hoofdzetel was Oman. In 1503 erkenden de Mohammedanen op het eiland Zanzibar de opperheerschappij van Portugal. De Portugeezen hadden achtereenvolgens met de Arabieren, de Perzen en de Nederlanders te kampen en verloren langzamerhand al hun bezittingen. In 1784 maakte de imam Said van Mascate zich van het eiland Zanzibar meester. Zijn stadhouders wisten echter de onafhankelijkheid te verkrijgen, totdat in het begin van de 19de eeuw seyjid Said, die in 1806 aan de regeering was gekomen, zich eerst van de Oost>Afrikaansche kustplaatsen, in 1837 ook van het eiland Zanzibar meester maakte, dat in 1840 de zetel van zijn dynastie werd. Een van zijn zoons seyjid Bargasj die in 1870 aan de regeering kwam, knoopte be- j trekkingen aan met de Europeanen en bevorderde 1 den Europeeschen invloed. In 1885 erkende hij de i

souvereiniteit van Duitschland over Oesagara, Ngoeroe, Oesegoeha en Oekami. In 1890 verkreeg Engeland op grond van een verdrag tusschen Engeland en Duitschland de beschermheerschappij over Zanzibar, Pemba, Witoe, de kust tot Kismajoe en de eilanden Patta en Manda. De tegenwoordige seyjid Ali bin Hamoed werd in Engeland opgevoed.

Zanzibar, door de inwoners Oengoeja geheeten. een eiland in den Indischen Oceaan, 40 km. van de oostkust van Afrika verwijderd, ligt tusschen 5° 43'—6° 28 Z. Br. en 39° 13 —39° 37' O. L. en beslaat met de onmiddellijk daarbij behoorende eilanden een oppervlakte van 1 690 v. km., terwijl het aantal inwoners op 250 000 wordt geschat. Het is een echt koraaleiland met steile kusten, waarop zich een keten van ijzerhoudende roode aarde tot een hoogte van 130 m. verheft. Het westen is meer bebouwd en bewoond dan het oosten. Daar vindt men eenige stroomende wateren, die echter niet steeds de zee bereiken; in het O. vindt men onderaardsche rivieren, grotten, koraaltrechters enz. Hét klimaat is heet, vochtig en over het geheel ongezond, de gemiddelde jaarlijksche temperatuur bedraagt 26.7° C., de gemiddelde regenhoeveelheid 1500—2 500 mm. De plantengroei komt in hoofdzaak overeen met die van tropisch Afrika. De voornaamste voortbrengselen zijn: kafferkoren, de tapioca leverende kassawastruik, rijst, suikerriet, specerijplanten, die uit Oost-Indië zijn ingevoerd, en verschillende soorten citrussoorten. De dierenwereld wordt inzonderheid vertegenwoordigd door: meerkatten, servals, genetkatten, zebra's, hamsters, ratten, dwergantilopen, maskerzwijnen en verschillende soorten vogels en reptiliën. Onder de bevolking nemen de 10 000 Mascaat-Arabieren, waartoe ook de sultan behoort, den eersten rang in, de handel wordt echter voor het grootste deel gedreven door Indiërs. Verder treft men er nog Katholieke Goaneezen, Beloetsjen, Perzen, Madagassen, Wasoengoe en ongeveer 170 Europeanen aan, terwijl het overgroote deel van de bevolking uit Negers bestaat. Vooreen deel zijn dit vrije Mohammedaansche Soeaheli, die van het vasteland zich hier hebben gevestigd, voor een deel afstammelingen van een zeer gemengde slavenbevolking. In 1897 werd de slavernij ofticiëel afgeschaft. Bij Kokotoni op de noordkust heeft een Europeesche firma een groote suikerraffinaderij en olieperserij aangelegd. De hoofdstad is Zanzibar (zie aldaar). Het eiland behoort tot het Mohammedaansch rijk Zanzibar (zie aldaar).

Zanzibar, de hoofdplaats van het rijk Zanzibar in Oost-Afrika, ligt op de westkust van het eiland Zanzibar, telt 100 000 inwoners en bestaat uit 3 deelen. Het voornaamste deel, Sjangani, ligt op een schiereiland en bevat de bouwvallen van 2 paleizen van den sultan, een Duitsch, een Engelsch en een Fransch consulaatsgebouw, een belastingkantoor, een telegraafkantoor, een Engelsche kerk, een Hindoetempel, een naar Arabisch model gebouwd fort en nauwe, hoekige straten met steenen huizen of rieten hutten. De voorstad Madagaskar Town bevat voor het grootste deel hutten van leem of palmbladeren en is de zetel van handel en nijverheid. Het derde gedeelte wordt gevormd door de voorstad Ngambo. In 1905 h'epen in de haven 5 528 schepen van 518 906 ton binnen. De stoombooten van de Duitsch-Oost-Afrikalijn, de British India Steam

Sluiten