Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dyne

(Krachteenheid)

Gram-Kracht. Kilogram-Kracht.

(Druk)

Atmosfeer (Druk.)

Erg.

(Werkeenheid in het C. G. S. stelsel.) Kilogrammeter. (Werkeenheid.)

Joule (J.)

(Werkeenheid.)

Watt (W.)

(Electrische eenheid.)

Poncelet.

Kilowatt.

Hectowatt.

Paardekracht.

Paarde-uur.

Horse Power.

(Engelsch voor P.K. Ohm. (O.)

(weerstand.)

Mègohm (M. O.) Microhm (M. O.)

Volt (F.)

(Stèrktemaat voor electr. stroomingen). Ampère (4.) (Intensiteit).

Kilo-ampère.

Milli-ampère.

Micro-ampère.

Coulomb (C.) Ampère-uur.

Farad (F.)

(Electrische eenheid.)Microfarad.

Henry (H.)

Calorie.

(warm te-eenheid)

Eenheid van kracht in het Centimetergramsecondestelsel (C. G. S.), die 1 Gram of 1 kub. centimeter water in 1 seconde een eindsnelheid van 1 cm. geeft.

981 Dynes.

981 000 Dynes: Druk gelijk aan 1 Dyne p. vk. centimeter.

Druk uitgeoefend op de oppervlakte van een vk. centm. door een kwikkolom van 0° 76 centim. hoogte.

Arbeid, verricht door een kracht van één Dyne.

Kracht voldoende om in 1 seconde 1 kilogram ter hoogte van 1 meter op te heffen.

Kracht = 10' ergs of 10 000 0 00 ergs.

Kracht eener machine, welke in 1 seconde den arbeid van 1 Joule verricht.

Arbeid van 100 000 kilogrammeters per seconde.

1000 Watts.

100 Watts.

Kracht die in 1 seconde een gewicht van 75 Kilogram ter hoogte van 1 Meter opheft.

Eenheid voor de berekening van den arbeid eener machine per uur.

H.P. = 75.9 kilogrammeters per seconde.

Electrische weerstand van een kwikkolom van 1 m. hoogte bij 1 m/m2. doorsnede.

Een millioen Ohm.

Een millioenste deel van een ohm.

108 eenheden C. G. S. = 1 ampère, loopende door een geleider met 1 Ohm tegenstand.

Sterktemaat voor electrische stroomingen = het 10de deel der absolute stroomsterkte; eenheid = 10—1 C V« G V. S->.

1000 ampères = 102 eenheden C. G. S.

10—3 ampères = 10—' eenheden C. G. S.

10—6 ampères = 10—11 eenheden C. G. S.

Stroom van 1 ampère in 1 seconde.

Stroom van 1 ampère in 1 uur. 3600 seconden-ampère.

Capaciteit van den condensator beladen met 1 volt.

Millioenste deel van 1 farad.

Coëfficiënt van inductie(WetHenry: tusschen het gewicht eener geabsorbeerde gashoeveelheid, en een druk, die bij de absorbtie plaats vindt, bestaat een gelijke verhouding).

De hoeveelheid warmte, noodig om 1 K.G. zuiver water van 0° C. 1 graad in temperatuur te doen stijgen.

De Dyne is 961 maal kleiner dan het gewicht van een gram en bedraagt iets meer dan een milligram.

De Atmosfeer is gelijk aan 1 013 663 eenheden C. G. S.

De kilogrammeter is gelijk aan 198 X 10.8 ergs.

De waarde van de Joule is de eenheid in de practijk.

Eenheid aangenomen als electromech. maat V7 408'6 Paardekracht.

Gelijk aan 931 Watts.

Electrische eenheid.

Electrische eenheid.

736 Watts of voltampères = */, kilowatts.

270 000 Kilogrammeters.

Eenheid iets hooger dan een paardekracht.

10"; electromagnetische eenheid.

Maat voor zeer sterke stroomen.

id. v. gemiddelde stroomen.

id. voor zeer zwakke stroomen.

Maat voor electro-motorkrachti

Sluiten