Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

Van belang voor de Zee-, Volksbenamingen, Kust" of Binnenvisscherij.

Nederlandsche gewestelijke en (IndT em visch v00r

Latijnsche naam. mter. dan een J»* van

naam plaatselijke namen, . mn *dan* "•

naam. doch voor een daarvan van

enz geringer beteekenis, is

de laatste tusschen

haakjes geplaatst.)

68 Haring Clupea harengus Zee en Kust.

var. Noordzeeha- (jong) Zeebliek

ring

var. Kustharing Panharing

(jong) Bliek Zeebliek

69 Sprot Clupea sprattus Schardijn Kust.

70 Elft Clupea alosa Dolhein, Meivisch Kust en Birrnen.

(jong) Plas

71 Fint Clupea finta Dolhein, Hein Kust en Binnen.

Meivisch (jong) Plas

72 Aal of Paling Anguilla vulgaris Kust en Binnen.

73 Zeepaling Conger vulgaris Zee en (Kust).

74 Zeekreeft Homarus vulgaris Zee en Kust.

75 Noorweegsche Nephrops norve- Zee.

kreeft gicus

76 Rivier kreeft Astacus fluviatilis Binnen.

77 Garnaal Crangon vulgaris Kust.

78 Steur krab Palaemon squilla Kust.

en serratus

79 Strandkrab Carcinus maenas Kust.

80 Zeekrab Cancer pagurus Zee en Kust.

81 Zwemkrab Portunus holsatus Zee en Kust.

82 Strandgaper Mya arenaria Zeeker Kust.

83 Rivier- of zoet- Unio- en Anadori- Binnen.

watermossel tasoorten

84 Eetbare zandschelp Cardium edule Kokhaan, Kokkel Kust.

85 Mossel Mytilus edulis Kust.

86 Groote mantel Pecten maximus Zee.

87 Oester Ostrea edulis (Zee) en Kust.

88 Wulk Buccinum unda- Zee en Kust.

tum

89 | Alikruik | Littorina littorea Kreukel Kust.

Vogelmelk (Ornithogalum L.), ook morgenster geheeten, is een bolgewas uit de familie der Liliaceeën met wortelstandige, lijnvormige bladeren en witte of gele bloemen. Er komen ongeveer 70 soorten van in Europa, Afrika en West-Azië voor. Sommige wor¬

den als sierplanten gekweekt. In ons land groeien: O. nutans met lange trossen, inwendig wit, uitwendig groen gekleurde bloemen, en O. umbellatum met schermvormige trossen, wit met groen gestreepte bloemen.

z.

Zuigvlsch. Zie Makreelvisschen.

Zweden. De slotzitting van den Rijksdag, welke van het midden van Januari 1911 tot het einde van Mei duurde, stond sterk onder den invloed van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer, welke in den herfst zouden gehouden worden. Reeds terstond na'de opening begonnen de liberalen en socialisten een hardnekkigen veldtocht tegen het gematigd-conservatieve ministerie-Lindman, wegens diens militaire staatkunde. De zoogenaamde Landsverdedigingscommissie had n.1. den 6de" December

XVI

191(feen uitvoerig rapport uitgebracht omtrent verdere uitbreiding van het Zweedsche verdedigingsstelsel te land en te water. Zij kwam tot de slotsom, dat Zweden, zonder zijn financiën al te'zeer te belasten, in de volgende 8 jaren 93 millioen kronen jaarlijks voor militaire doeleinden zou kunnen besteden. Op grond van dit feit adviseerde zij tot den bouw van 4 pantserschepen en evenzooveel torpedojagers, het inrichten van technische troepenafdeelingen voor den vliegdienst en de draadlooze telegrafie, de versterking van de kustverdedigingen bij

47

Sluiten