Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stroom- LengtebrVonn * ^ Stoomboofcen. ^aSsse^T" aj^voet) LicMe Prauwen ^een sampans)

Namen dei nvieien. - jn Rechte Langs de y rnon(:iing Afstand Yan monding Afstand Van monding j Afstand "y tot in KM. tot .... _ in KM. tot. j in KM.

B. Melawi. 22600 210 505 ss van 6 a 7 voot dg stoombark. 252.1 Riam Nokan 465 Goed bemande roeivaartuigen bereiken Na

Na Pinoh 97.6 Na Serawai * 3o0JRabai Plnfh f 22 uur; te™8' ,12" Bij lagen waterstand

2b8.6 is de stoomvaart uitgesloten, bij zeer lag'en wa-

11 uur groote band. 6 a 7 dagen terstand ook de prauwvaart.

terug 5 Pager Lebata. a. v. van Na Pinoh-Na Ella Ilir (51 ICM.) 15

a 6. uur, terug' 5.

a. v. van Na Pinoh-Na Keroewab (94 KM.) 27 uur, terug 9.

a. v. van Na Pinoh-Na Pager Lèbata (178 KM.) 55 uur, terug 21 a 23.

Laadprauwen bezigen den dubbelen tijd. Na Pinoh-Na Kemangai (202) 65 uur, terug ± 27.

ZijriTieren. Na Pinoh-Na Ambalau (210) 68 uur, terug 28.

1. S. Kajan (r> 3285 80 194 — — Bandoengs 94 Na Ampar 170 r. zijrivier van den Melawi, 68 KM. boven

Na Tebida ^ a 6 dagen, 6 dagen Sintang, 8% uur stoomens.

terug 2 bidars 3 a4 dagen

a. S. lngar (r> 1 — — Na Kora 75 r. id. der Kajan, 38 KM. boven Na Kajan,

8 dagen iy3 dag.

terug 1 a l'/2

b. S. Maoe (r> _ _ -- kl. bidars 88 Eindpunt van bevaar- 44 r. id. id., 56 KM. boven Na Kajan, 2 dagen.

Telok Melang- l'A dag baarheid l'/2 dag.

gar

c. S. Pajak *ri _ _ — — kl. bidars Pa- 37 Na Ririk 1 71 r. id. id., 73 KM. boven Na Kajan, 2Vz dag.

rak l'/4 dag 3'/a dag.

d. S. Tebida (n — — — — — — — Na Selangi 77 r. id. id., 94 KM. a. v. 3 a SV2 dag.

kleine bidars 4 dagen

Singkalau 55

, 3 dagen

2. S. Blimbing (1) 1293 44'/2 144 — kl. bandoengs 49 kg. Boengoer 114 1. zijrivier van den Melawi; 86,6 KM. boven

Na Heberah 3 dagen ! 4 dagen Sintang, 10 uur stoomens.

bidars 2

terug 1 1

3.. S. Pinoh (l1 5500 IO8V2! 188 — ...... _ lichte bidars 159.5 Sakadoea 159.5 1. zijrivier vld. Melawi, 97,6 KM. boven Sin-

Sakadoea ® ^erug 3'/s dag. tang, 11 uur stoomens, bidars 22; bij rijzend

1 dag + terug 2 water vaart onmogelijk.

„ , 10 uur dagen gr. Bandoengs 925

Kotabaroe. 10 dagen

a. S. Mangat ir) — — — — — — — Na Njangai 29 r. zijrivier v|d. Pinoh; 18 KM. boven Na Pi-

1 dag noh 1 dag.

b. S. Kelawi (r> _____ — — — Batoe Niboeng 5 r. id. 40 KM. boven Na Pinoh.

c. S. Sajan (r) — _ i __ — _ _ — Na Perembang 49 r. id. 71,5 KM. boven id. 4 dagen.

2 a 2'/2 dag.

d. S. Tjina <r) — — — — — Sakatiga 72 1. id. 92,5 KM. a. v. 5 dagen.