Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mampawa Smgka^ Bengkajang afdeeliiig

Landschap j

Naam der Ondernemer Tijdduur,

mijnbouw en oppervlakte, Toelichtingen

onderneming administrateur min. cijns

- i

I. MIJNBOUWCONCESSIES

Sambas Sebalau o. „Mb. Mij. 2889 HA. G. B. 2-4-1904

(mineralen, Sebalau, Soe 75 jaar, No. 29. cijns:

steenkool rabaia, kap min. cijns 2l/30/0 der waarde op

petr. enz ) f 350000 f 4004,46 het ontg. terrein van

het vervoerde product; niet in bedrijf.

Bani o. a. Ch. Gir- — G. B. 14-11-1914

(mineralen) dlestone-Sam- 75 jaar, No.43. cijns 2'/3 °/o a.b.

bas min. cijns 1918 wzh. hervat.

f 417,76

Sintoeroe o. Mb. My 610 HA. G. B. 19-1-1907.

(alle delfstof- Sintoeroe 9-11-1975. cijns % a.b.

fen u/z steen- kap f 400000 eijns f 86 1-7-1918 de werkzaam-

kolen) heden gestaakt.

Sepang o. Mb. Mij. 1955 HA. G. B. 13-7-191Ö No. 2

(alle delfstof- Loemar 9-11-1975. cijns 21/a °/o a.v.;

fen) te Soerabaia min. cijns niet in bedrijf

kap f 501000 f 250,82.

Simpitoe a.v. 1507 HA. G. B. 13-7-1916. No. 3.

(alle delfstof- 9-11-1975. cijns 2V3 °/o &.v.;

fgjj) min. cijns niet in bedrijt.

f 203,74

Sarantak a.v. 1083 HA. G. B. 13-7-1916. No. 4.

(alle delfstof- 9-ll-lb75. cijns 2V2

fen\ min. c\jns niet in bedrijt.

' f 138,95.

Mahmoed a.v. 2311 HA. G B. 13-7-1916. No. 5.

(alle delfstof- 9-11-1975. cijns 2'/z °/o a v.;

fen) min. cijns niet in bedrijt.

f 296,49.

Singka- Alluvia o. J. H. van 7154 HA. G. IS. 6-2-1917

wang (alle delfstof- Hoboken te 6-2-1992. cijns: 21 /2 % a.b :

fen) Pontianak min. cijns niet in bedrijf.

f 1073,10.

Mampawa Pandan I a. IJ. Rogge 2984 HA. G. B. 9-7-1917.

(alle delfstof- Buitenzorg 9-7-1992. cijns 3 o/0 a v.;

fen) min. cijns in voorbereiding.

f 434.

Ponti- Mandor I o. J. Egerton 2741 HA. G.B. 10-10-1903.

anak (dt (alle delfstot- Wood 10-10-1983 cijns 2^ °/o a.v.;

Mandor) fen) | min- cÜns niet in beirgf.

ƒ383,74.

Sluiten