Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koenüt^naar van Sei B°endoeng naar VanSeiDoeri v;ln s- Pa"g'

Aoenjic naai naar kaI,in naar

Artikelen. Mampawa. Pontianak. Mampawa. Pontiannk. Pontianak.

ton. ƒ1000. ton. /1000. ton. j/1000. ton. ƒ1000. ton. ƒ1000.

Aarde- en glaswerk

Cement en kalk — — —

Cutch ll4 1^'5 ^ 187-5 30 820 82 300 30

Damar — _ — — — —

Diversen — — —

Dranken niet ge- ~~ — — — —

dest. _ _

Dranken gedest. — _ ~ . _ ~ — ~~ — — ~

Eetwaren * — — — —

Gambir — — —

Houtskool en 180 60,5 23,4

brandhout

Hout en houtwerk — — —

Klappers — — — —

Klapperolie ' — — — —

Koffie en thee ~ — — — —

Kramerij — — — —

Lucifers — — — — —

Manufacturen, ga- — — — — —

rens, kleeding

Machines en ijzer- — — — — werken

Meel — — — — — —

Melk — —

Mest — — — — —

Nipahbladeren en —• — —

kadjangs

Oliekoeken — — — —

Peper — — — — —

Petroleum — 6,3 5,1 1,6 1,4

Pinang — — — — —•

Rubber — — — — —

Rubberplanten ~ — 22,5 38,3 — —

Rotan — — — — — —

Sago — — — — — — —

Sigaretten, siga- — — _ — — —

ren en tabak

Suiker, (riet) _ — — ~ — —

Suiker, (palm) _ _ — — — — _

Tengkawang — — — — — —

Vee, gr., kl. en pl, _ — ~~ — — — — —

Vlechtwerk — — — — — —

Visch (gedr. en — — — — —

Zemelen — — — — —

Zout — — — — — —

2/,5 4,4 187,5 30 j 187,5 30 j 1298,8 305,4 368,1 54,7

~

Sluiten