Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van S e i R a j a naar van Karamoenting

naar

Artikelen Singkawang Pamangkat Sambas Sei Raja Telok Soeak

ton /" 100(1: ton /1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000

Aarde- en glas- *

werk

Cement en kalk — _ _

Cutch Z z z z z z 70r 1L5

Damar

Diversen 04 0 5

Dranken niet ge-

<lest. _• \ _ _ _

Dranken gedest.

Eetwaren 2,7 0,8 1,2 0,2 0 8 0 2 _ _ Z

Gambir 28,(5 11,6 _ _ — _L — _

Houtskool en

brandhout

Hout en houtwerk _ _ 18 01 96 01

Klappers 2.1 — — Z

Klapperolie _L 0 2 0 1

Koffie en thee 0,1 0.1 -1 Z _

Kramerij Z

Lucifers _

Manufacturen, garens, kleeding 17 10,—

Machines en ijzerwerken _ _ _ _ 01 01 —

Meel — _ — _

Melk 0 1 -

Mest Z_____ZZZZ

Nipahbladeren en

kadjangs 0,6 — 0,5 — _ — _ _ _

Oliekoeken

Peper

Petroleum

Pinang

Rubber

Rubberplanten _ _ _ _ _ ' _

Rotan

R«st - - 3,- 0,5 Z - 1 Z Z Z

Sago _______

Sigaretten, sigaren en tabak

Suiker, (riet) 0,4 0,1 0,1 — — _

Suiker, (palm) — — _ _ _

Tengkawang ,

Vee, gr., kl. en pl. 2,1 0,9 — _

Vlechtwerk _1 Visch (gedr. en

%ez') 1.4 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 _ _ _ _

£eeP 0,2 0,1 — _ Z -L _ _

Zemelen

Zout

38,2 24,7 3.6 0,9 10,9 0,7 60,-! 10,—, 70,— 11,6

Sluiten