Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; ONDERAFDEEL1NG LANDAARD (IS.)

ZIELENTAL

GOUVERNEMENTS — BELASTINGEN, (1) LANDSCHAPSBELASTINGEN (2)

IN GULDENS. IN GULDENS. -

DIRECTE BELASTINGEN II INDIRECTE BELASTINGEN DIRECTE BELASTINGEN INDIRECTE BELASTINGEN

Personeele belasting Eur.

Inkomsten belasting Eur.

a. v. voor landb. en handelsondernemingen

Personeele belasting vr. Oost.

Bedrijfsbelasting voor vr. Oost. S. 1907. No. 1S3

[d. voor Inlanders 3. 1P14 yo. 130 (40/0

Totaal

Per hoofd

Slachtbelasting (varkens en rund)

Pandhuispacht Opiumregie

Zoutverkoop

Totaal Gouvernementsbelastingen en middelen

Bedrijf en andero inkomsten (3)

Grondhuur (Ch. en vr Oost.) hacil tan ah

Erfpacht bij woningbouw hacil pintöe

Sapoeloe satoe

Slachtbelasting r. b. v. bij slacnt voor den verkoop

Recht van overgang tuinen

Cijns van landbouwconcessies f 1 per bouw

Cyns voor houtkap en boschexploitatie

Cijns voor mijnbouwconcessies

Meetloon voor kleinen landbouw

Recht van ontginning (Mal.)

Totaal

Verpachting overvaarten

Cijns schildpadeieren

Opbren gst visch pasars

Totaal

Totaal belasting landschappen

— (4) | (5) (6) | 3% (8) (11)

Vtianak Eur. 465 5027 14023 115454 — — — 34504 — A 6132 669283 A A A j t 1186 A ^

| (Gew.) gewest:

'8- Pontianak Chin. 14708 - - - 6193 120806 _ 126999 8,635 I , I

18019 754611 1849o 7B25 5475 2/0

^balve dt. a. vr. Oost. 422 — — — 460 3965 — 4425 10,485

■Mandor). Inl. 3585 ----- 8068 8068 2,25 g ^ ^ ^ *67443 167443

Mal. 46883 — — — — — — — — I

130317 J, V y Dajaks 2300 — — — — — - — - X ▼ X X—— * ' — , —1—

68363 5027 14023 15454 6653 124771 8068 173996 — 18019 6132 669283,754611 116887130317 18495 7325 2103 64 2210 5475 270 1186 167443 167443

3%

%mpawa Eur. 10 87 260 — — — — 347 34,79 A 506'2 A A

^•Mampawa Chin. 11742 - - - 2094 55942 - 58036 4,945 & ^ g ^ i2og

^begrepen a, vr. Oost. 85 - -■ - 35 928 - 963 11,33 | ^ ^ ^ mm 3g4 J84 62986

Mandor). Inl.. 30 — — — — 103 103 3,435

Mal. 12749 - — — — — — — —

vu. 45298 w ^ 223 y >r Y V

Dajaks 19123 — — — — — — — — Y : Y i *. ' ' ' —

43739 87 260 — 2129 56870 103 59449 — 5410 — — 15992 140300 45298 8803 1209 1200 216 592 5062 223^62602 384 384 62986

(7) (6a) (7)

s'ngkawang Eur. 101 664 1462 — — — — 2126 21,05 A A 3732 1406 g' A A 4215 A AA

>

b Sarabas. Chin. 20260 — — — 3669 76970 — 80639 3,98 ] &

8947 g 22279 15144 2900 & g

a. vr. 'Oost. 320 - - - 194 1318 - 1512 4,725 g I ^ ^ 4gg | 57320 || g24 &g244

Inl. 1162 ----- 2206 2206 1,90 ^ W

■ rp

Mal, 12867 — — — — — 5

m, 26194 V v Y >r Y

Dajaks 5254 — — — — — —1 — V * | — -* ■— —

^59964 664 1462 — 3863 78288 2206 86483 — 8947 — — 22279 204192 26194 15144 2900 3732 2406: — 1835 j | 894 4215: 57320 924 j 924 58244

(9) ! (12) j '

^mangkat Eur. 20 146 262 — — — — 408 20,40 A A j ^ 7 17237 j K A J< A

U. sambas Chin 6063 — — — 858 23258 — 24116 3,975 3093 ^ 22046 5620 289 873 g' | ^

CQ I > <D I ^

a-vr. Oost. 14 - - - — 99 - 99 7,07 | | "| 1193 | 53162 || 70 430 53992

Inl. 553 — — — — — 1255 1255 2,27 b i t § £

'3 &

Mal. 30644 — — — — — — —

38343 w w \f Dajaks 2484 — —_ — ' — — — _— 2 f _Y j Y _l_ *

397781 146 262 — 858 23357 1255 25878 — 3093 — — 22046 76895 j 38343 5620 289 — 873 — 7 17237 . j 1193 53562 360 70 j 430 53992

Sluiten