Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERAFDEELINj LANDAARD (ls.)

<

H

tz; H

_3

ca

N

G0TJVERNEMENT3 —BELAgïINGEN (1) LANDSCHAPSBELASTINGEN t-2)

IN GULDENS. ™ GULDENS

DIEECTE BELASTINGEN. Ij INDIRECTE BELASTINGEN DIRECTE BELASTINGEN INDIRECTE BELASTINGEN

Personeel© belasting Eur

Inkomsten belasting Eur

a. v. voor landb. en 'handel-ondernemingen

Personeele b lasting vr. Oost

Bedrijfsbelasting voor vr. Oost S. 1907 No. 188

ld. voor Inlanders S. 19.14 No. 130(4%)

TOTAAL

Per hoofd

Slachtbelasting (varkens en rund.)

Pjindhuispacht Opiumregie

Zoutverkoop

Totaal Gouvërnementsbelastingen en middelen

Bedrijf en andere inkomsten (3)*

Grondbuur (Ch. en vr. Oost) hacil tanah

Erfpacit bij woningbouw hacil pintoe

Sapoeloe satue

Slachtbelasting r. b. v. bij slacht voor den verkoop

Recht voor overgang tuinen

Cijns voor landbouwconcessies /' 1 per bouw

Cijns voor houtkap en b>-sch exploitatie

Cijns voor mijnbouwconcessies

Meetloon voor kleinen landbouw

Recht van ontgin ning (Mal.)

TOTAAL

V erpa.cn ting overvaarten

Cijns schildpadeieren

Op Drenst vischpasars

TOTAAL

I Totaal belasting l landschappen

Sambas Eur \ 39 250 1569 1319 46,615 f - ; t ^ o-° § |

ls Sambai Chin 1781 — — — 931 13812 — 14743 8,28 I m <m I 3553 ' fir4l

is. sambas Ltnn 16?2 861 &52 -mg cJp, 150 38541 38oi

o- vr Oost 39 — — 7 137 — 144 3,60 o S ^ .2^0

a. VI. uusu ov ^ 100

00 ^ AW <D > „

Tn, 740 — — — — — 2725 2725 3,68 g

Maleiers 19895 — — — --8 s, 32001 53 £ I

Dajaks 8351 - — — . — — ~ — - - I ■ . I~«J , \ \ —X- -i— ■— —

30845 250 1569, - 938 13949 2725, 19431 - 1672 - - 29185 69719 32001 861 552 - 1113 100 3553 - - 211 150 38541 - - - — 38641^

Bengkajang Eur 5 29 423 — — 4*52 90,40 | .g \

ls. Sambas Chin 4643 — — — 671 26881 — 27552 5,935 | J 2089' 2258 |

o024 ÖJD c

a. vr. Oost 2 — — — — — — — — ? § ° .§ § g 1595 477 23818 " 23818

2 • rC <D O)

Tni 161 - — — — — 529 529 3,285 ^ c M M

^ CO g c|

Mal 618 — — — — — — — 860 49 |

Dajaks 10355 ------ 4 | §.J 15491 i ± ±

15784 29 423 — 671 26881 529 28533 — 3024 — — 3595)63685 16351 2089 2258 — 49 — — — 2594 477 — 23818 — — — —

1 . ~ I ■ | . — H ~= . =|=- 1~+—- -

Totaal Eur 640 6203 17999 15454 — - - 39656 —ft t * t * f f f

NW Rnrnpn Chin 59197 — — —- 14416317669 — 332085 5,61 I | op I

JN.W. üorneo Olim 40i6„ 6'ig2 g 168558 51012 14531 7035 4720

a v Oost 882 • — — — 696 6447 — 7143 8,10 §

| I

f"1 6231 — — — — — 14886 14886 2,39 „ j 2go2' 1(i 4674 11l58 g73 403286 1384 70 384 1838 405124

Mal 123656 - -- -- -- % || || |

Dajaks 47867 - - - - - - - A i £ , ,288604 i j; ± ± ± i ±. _A ±

238473 6203 17996 15454 15112 124116 14S86 393770 — 40165 6132 J669283 168558, M71678,288504 51012| 14531 7035 4720 2902 10870 7507 4874 11158 373 403286j 1384 70 384 1838 405124

i\ r\ mn Viof rpw Rni* te Ptk 6) 10% van de uitvoerwaarde van (boschproducten. 11) Betreft Mampringang I en Ir.

1) Opgave van het bew. bui teriK. ü0yLfi- Aiinvio 12) Betreft N. V. M. en B. expl. West-Borneo; Basau, Asoe Amang, Bajoer

! SHsr""- ' 8 m f „■,»«.. >=,

Haia rubbercultuur Mij. Pacific Trading Cij. Pontianak H. M\j. (N. H. Mij.) 9) Betreft lbc. Paloh.

Kapoeasrubbercult. Mij. Sahang rubber Mij. Pontianak rubber Mij. .10) Betrefc lbc. Tjempaka, Loeboek Laga, Troesan, Siapat.

II. Mij.'vh. Hemmes en Co. H. Mij. Lin Foek Tjhong. H. Mij. Thong Ek.

5) ƒ l,50 per Kojang = 50 vadem in 't Q als er nog geen opbrengst is en ƒ 3. max. in geval van opbrengst.

Sluiten