Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ander deel verbrandde en nog geen twintig kwamen in Spanje terug. Dit zeegevecht had plaats in 1639.

Uit deze gebeurtenis is ons gebleken, dat in dien tijd de Nederlanders niet alleen handelsvaartuigen op zee hadden, maar ook oorlogsschepen. Ook hebben we gezien, dat onze zeelieden geduchte vijanden voor de Spanjaarden waren. — Van de Nederlandsche oorlogsvloot hoor je later nog wel eens meer.

Vragen en Opgaven. 1. Wie zond in 1639 een groote vloot naar ons land? 2. Uit hoeveel schepen bestond die vloot? 3. Met hoeveel koppen was ze bemand? 4. Wat zouden die schepen naar Zuid-Nederland overbrengen?

5. Wie kruisten toen op zee rond, om de Spanjaarden op te wachten? 6. Toen ze de Spaansche vloot zagen, besloten onze

bevelhebbers, den vijand 7. Na een hevigen strijd

gingen de Spanjaarden

8. Waarheen vluchtten ze? 9. Wat deden Tromp en Banekert nu? 10. Tromp zond een schip naar het vaderland, om 11. Spoedig bouwde men toen in ons land veel .... 12. Uit hoeveel schepen bestond Tromps vloot weldra?

13. Wat deed Tromp, toen de Spanjaarden niet van de reede wilden komen? 14. In dat gevecht werd de Spaansche vloot bijna geheel .... 15. Vele schepen . . . ., andere .... 16. Hoevele slechts kwamen in Spanje terug? 17. In welk jaar bad de slag bij Duins plaats? 18. Hoeveel jaren was dat na de verovering van 's-Hertogenbosch? 19. Hoeveel jaren is het nu al geleden?

Om van buiten te leeren.

De slag bij Duins.

Een machtige vloot met een leger Zond Spanje naar Nederland heen.

Van al die reusachtige schepen —

In Nederland kwam er geen een.

Sluiten