Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den rand hing te branden, is het al een heele verbetering.

Wanneer we ons weer op straat begeven, is het daar tamelijk donker. Hier en daar hangt aan een dwars over de straat gespannen touw een lantaarn, waarin een lamp met raapolie brandt. Omdat het al avond is, zullen we maar geen kijkje meer nemen in een der achterbuurten van de stad. Daar is het geheel en al duister en we zouden de kleine, armoedige huisjes, aan weerszijden van de smalle straat, toch niet kunnen zien. Laten we ons daarom maar weer buiten de poort begeven, 't Is goed, dat het nog geen acht uur is; anders zouden we de poort gesloten vinden.

In de volgende les zullen we een kijkje nemen op het platteland.

Vragen en Opgaven. 1. In welken tijd was het stil en doodsch in de steden van ons land? 2. Onder de regeering van welken vorst werd dat anders? 3. Toen werd er weer gedreven; toen kwam er weer drukte in .... en ... .

4. Wat waren de steden van ons land nog in het begin der negentiende eeuw? 5. Waardoor waren ze omringd? 6. Aan

weerszijden van de straat stonden veel . . 7. Vele

van die huizen waren .... 8. Wat zag men in die winkels nog niet? 9. Wat bemerkte men aan de huizen niet meer? 10. Waarmee was de straat bevloerd?

11. Waarmee werden in dien tijd de menschen naar de stad vervoerd? 12. Wat laadde men loven op zoo'n diligence? 13. Waarmee werden de brieven in de stad gebracht? 14. Wie reisden ook wel met den postwagen? 15. Wat plakte men nog niet op de brieven? 16. Wie moest het port voor een brief betalen?

17. Waardoor werden in sommige huizen de kamers verwarmd? 18. Waardoor werd zoo'n kamer verlicht? 19. Wat brandde er in de keuken? 20. Waardoor kreeg men licht in het achter-

Sluiten