Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land hadden meester gemaakt? Aan 't hoofd der stammen stond niet meer een gekozen aanvoerder, maar een koning. Niet alleen in den oorlog was deze het opperhoofd, ook in tijd van vrede. Hij was de opperste rechter;

door hem zelf of door zijn ambtenaren werden de misdadigers veroordeeld. Hij was ook de rijkste onder zijn volk; van het veroverde land had hij een groot deel in eigen bezit gekregen.

Welken godsdienst hadden de nieuwe bewoners? De Saksen waren, evenals de Friezen, nog heidenen; zij hadden het geloof aan Wodan, Donar en de andere goden behouden. Dat was ook het geval met de Franken, toen zij ons land binnendrongen. Maar in de streken waar zij kwamen, was in den Romeinschen tijd 'reeds het Christendom bekend geworden. Zoo werden de Franken spoedig Christenen.

Vrome en ijverige mannen onder hen trokken zelfs naar de landen der Friezen en Saksen, om ook dezen met het

r^lrric + anrl r\m VioLmnrl "fo m olran

T-, T-, , vuiiötviiuvuj. uwivvjiivi aiv.vjii.

.hen Frankisch vorst

in huisgewaad. Ze bereikten echter hun doel

niet; de Friezen en de Saksen wilden van de Frankische

zendelingen niets weten. — Later, op 't eind der zevende

en in de achtste eeuw, kwamen ook uit Engeland zen-

2*

Sluiten