Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarna spreekt hij het vonnis uit. Is de aangeklaagde schuldig bevonden en is zijn misdrijf ernstig, dan wordt hij ter dood veroordeeld. Geringe misdrijven worden vaak met geeseling gestraft.

Op geregelde tijden ontvangt de graaf bezoek van de koningsboden, die ook wel zendgraven genoemd worden. Dit zijn voorname heeren, meestal een edelman en een bisschop, die door keizer Karei gezonden zijn, om toezicht te houden, dat alles goed gaat in zijn rijk.

Deze boden roepen de vrije mannen uit de gouwe samen en vragen hun of ze door hun graaf rechtvaardig worden behandeld. Zoo niet, dan zijn zij gekomen om recht te doen. Maar hiermee is de taak van de zendgraven nog niet volbracht. Waarop ze al te letten hebben, worden we het best gewaar, als we hen in gedachten volgen op hun verderen tocht.

Ze reizen niet alleen, maar worden door talrijke dienaren vergezeld. Als de avond valt, nemen ze hun intrek in één- der landhoeven van den keizer, die aan hun weg ligt. Want de vorst bezit door zijn geheele rijk heen uitgestrekte landerijen en daarop heeft hij flinke gebouwen met groote schuren laten oprichten. Nu moeten de zendgraven toezien, of het land daar goed wordt bewerkt, of het vee goed wordt verzorgd en of de gebouwen goed worden onderhouden. Want de Keizer wil, dat zijn onderdanen flinke landbouwers worden en daarom moet op zijn eigen hoeven een goed voorbeeld worden gegeven.

Als dus zijn boden het erf van zoo'n hoeve betreden, kijken ze oplettend rond. En dan zien ze veel dingen, die hier voor Kareis tijd onbekend waren, maar die door zijn boeren hier zijn gebracht of door zijn werklieden zijn gemaakt. Langs den zijgevel van het huis klimt de

Sluiten