Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn bestuur duurde tot 1840. Toen deed hij afstand van de Regeering en werd opgevolgd door zijn zoon Willem II, den held van Waterloo, Hasselt en Leuven. In de gevechten bij de genoemde plaatsen had Willem II getoond, welk een bekwaam veldheer hij was, maar gelukkig heeft hij als koning daar geen gelegenheid weer voor gehad. De belangrijkste gebeurtenis onder zijn regeering was het tot stand komen der nieuwe grondwet in 1848. In deze wet is later maar heel weinig meer veranderd, zoodat ons land er nog naar geregeerd wordt. Et- wordt in 't kort in aangegeven, hoe het bestuur van het land, van de provinciën en de gemeenten ingericht moet zijn, welke rechten en plichten de burgers hebben, en voor welke zaken de Regeering heeft te zorgen.

Willem II is niet lang koning geweest. In 1849 overleed hij te Tilburg, waar hij graag vertoefde. Zijn. zoon Willem III volgde hem op.

Deze vorst heeft een lange regeering gehad; een en veertig jaar is hij koning geweest. In dien tijd is ons land veel vooruitgegaan en is er veel veranderd. De Haarlemmermeer is drooggemalen; Amsterdam verkreeg zijn Noordzeekanaal, Rotterdam zijn Nieuwen Waterweg. Bijna alle plaatsen, ook kleinere, verkregen straat- en grintwegen; spoorwegen werden door het geheele land aangelegd. In verschillende plaatsen verrezen talrijke groote fabrieken, die duizenden arbeiders werk verschaften.

In Europa behoefden de Nederlanders onder de regeering van Willem III geen oorlog te voeren. Wel echter in Indië. Daar geraakte in 1873 onze Regeering in oorlog met Atjeh. Deze strijd ontstond, doordat de Atjehers zich schuldig maakten aan zeeroof. Gelukkig kunnen we thans zeggen, dat de Atjeh-oorlog geëindigd is. •

Sluiten