Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1874 werd een wet afgekondigd, waardoor vele steden een ander aanzien hebben verkregen. Dat was de vestingwet, waarin werd bepaald, dat de meeste vestingen zouden worden ontmanteld, d.w.z. dat de grachten gedempt en de wallen en muren geslecht zouden worden. Toen begon de uitbreiding der steden, waarover we vroeger al gesproken hebben. -Tegenwoordig

De vesting Naardeii.

heeft ons land maar een paar vestingen meer, o.a. Naarden en Gorkum.

In 1878 kregen we een nieuwe wet op het lager onderwijs. Deze werd later wel een weinig veranderd, maar in hoofdzaak geldt ze nog. Er wordt in voorge-

Sluiten