Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen te hebben? En als dan geen van beide wil toegeven, zal het dan wel zonder oorlog kunnen?"

Of het er zonder kan? Daarover willen we eens even nadenken. Stel je eens voor, dat twee buren twist krijgen over een strook grond, die tusschen hun woningen ligt. Als die twee het nu niet eens kunnen worden, gaan ze elkaar dan aanvliegen en om den grond vechten? Wel neen, ze brengen hun twist voor den rechter. Deze onderzoekt de zaak, en als hij er goed mee op de hoogte is, beslist hij, aan wien de grond toebehoort. De rechter is dan geen strafrechter geweest, maar scheidsrechter.

Zou zoo iets nu niet kunnen gebeuren, wanneer twee volken twist kregen? Zou het niet mooi en goed zijn, als er een scheidsgerecht bestond, dat alle geschillen moest onderzoeken, die tusschen twee rijken ontstonden, en dat daarna moet beslissen, wie gelijk had en recht?

Zulk een scheidsgerecht bestaat er nog niet, maar een begin er van is er toch wel. Luister maar eens, wat ik daarmee bedoel. In 1899 werd in Den Haag een groote vergadering gehouden. Voorname en kundige mannen, door de regeeringen van verschillende landen afgevaardigd, kwamen daar samen. Er werd over verschillende zaken beraadslaagd, ook over middelen, om oorlogen te voorkomen. Nu heeft deze vergadering het niet zoover gebracht, dat alle oorlogen in het vervolg voorkomen zullen worden. Wel echter heeft ze iets tot stand gebracht, waardoor het aantal minder kan worden. Ze heeft nl. een scheidsgerecht opgericht. Er is een lijst opgemaakt van bekwame rechtsgeleerden; ieder land mocht er vier namen op plaatsen. Ontstaat er nu een geschil tusschen twee landen en besluiten de beide regee-

Sluiten