Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarheen moest Filippus gaan en wien vond hij daar? Wat las de moorman en wat vroeg Filippus hem? Met welke vrucht predikte hij hem Jezus?

Welke wonderen deed Petrus?

Wie liet Petrus halen om hem het Evangelie te prediken? Hoe maakte de Heere Petrus bereid om mede te gaan? Droeg de prediking in Cornelius' huis vrucht?

Wat deed Herodes met Petrus en hoe bewaarde God hem? Hoe is Petrus gestorven?

Tekst: Jesaja 60: 3.

Leeren: Psalm 22: 14; Gezang 154:2.

Les 33. Paulus' bekeering en eerste zendingsreis.

Handelingen 8:1—3; 9:1—30; Galaten 1:13—24;

Handelingen 13 : 1—17 : 28.

Bij de steeniging van Stefanus was ook een jongeling tegenwoordig, Saulus, later Paulus , genaamd, een streng farizeeër. Deze verheugde zich in Stefanus' dood, want hij haatte de christenen fel. Hij vervolgde hen dan ook, zooveel hij kon en velen bracht hij in de gevangenis.

Toen men nu te Jerusalem hoorde, dat er vele christenen waren onder de joden in de stad Damascus, reisle Saulus daarheen met volmacht van den Hoogepriester om hen gevangen te nemen en naar Jerusalem te brengen. Maar, nabij Damascus omscheen hem plotseling een verblindend licht. Verschrikt viel hij neder. Toen hoorde hij eene stem, die zeide: „Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? En hij vroeg: „Wie zijt gij Heere?" En de Heere antwoordde: „Ik ben Jezus dien gij vervolgt. Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan." Bevend vroeg hij hierop: „Heere,

Idenb , N. T. 5

Sluiten