Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 100

Aantal Op 100 kiezers komen Aantal

kiezers mannen ingeleverde N v.m den eekozen ui^ebrachte

volgens de van 25 jaar stembilietten gesozen stemmen op

KIESDISTRICTEN. kiezers- of ouder stemöUJetten- den gekozen

lijst van komen Oandidaat. candidaatper

1901. kiezers. In On- 100 kiezers, totaal, geldig.

L 2. 3; 4. 5. 6. 7.

FRIKSLWn

72. Franeker . . . 6226 75. Schoterland . 5184

76 Sneek ... 6035 77. Tietjerksteradeel 6234

OVERIJSSEL.

80. Deventer . . . 6527 59,5 59,1 — Marchant, Mr. H. P., 44,3

81. Enschedé . . . 10639 83. Ommen . . . 5997

GRONINGEN.

88. Hoogezand . 5410 91. Zuidhorn . . 6421

LIMBURG.

97 Roermond . . 5740

98. Sittard. • . . 6704 58,0 61,8

99. Venlo .... 6044 53,3 100. Weert. . . . 6104 53,0

Sluiten