Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel 2. B. Tweede Kamer.

Verhoudingsgetallen.

Pro-

KIESDISTRICTEN.

vinciën.

1. 2.

Op 100 mannen van co 25 jaar of ouder komen kiezers.

Op 100 kiezers komen ingeleverde stembiljetten.

tp- In totaal, pi Ongeldig.

Op 100 kiezers

Van iedere 100 geldige stemmen -omen ingeleverde

verkregen bü eerste stemming. stembiljetten.

N A A M. 6.

Aantal

<1

stemmen.

pc In totaal, p Ongeldig.

Yan iedere 100 geldige stemmen verkregen bij herstemming.

NAAM.

10.

Aantal

t—1■

1-1 stemmen

Aantal Data der

uitgebrachte stemmen ...

op den

gekozen jjer-

candidaat stemming-

P?r stemming.

100 kiezers.

12. 13. 14.

|f i «" — — — 10 Oetober

Friesl. 73. Harlingen. 60,2 84(8 0,8 — — i

Kanter, Mr. H. Ph. de., 24,6 !; 49 3

Schokking, Mr. J., 58,6

Zeilmaker, W. P., 16,8

70 3 0 9 — — — 6 Augustus 13Augustus

„ 78. Weststelling- 49,5 62,2 0,6 — —

werf. Blink, Dr. H 22,2 __ _ Hugenholtz, F. W. N., 54,4 37,8

Hugenholtz, F. W. N., 44,4 __ __ Molen, J. v d., 45,6

Molen, J. v. d, 33,0 ! '

Veenhoven, J., 0,4

Gron. 87. Groningen. 44,8 Drucker, Mr. H< L.,

84 l 0 6 — — — 30 Juli 7 Augustus

89. Yeendam. 53,4 69,1 0,9 — — :

Boels, F. H., 25,5

Schuitema, H. K, 0,3 _ _ Smjdt) Mr, E. Ai; 54)0 45i0

Smidt, Mr. E. A., 33,3 _ Troelstra, Mr. P. J., 46,0

Troelstra, Mr. P. J., 40,9

Pro.inciale Staten [""h<"^„etaUen).

i' 'ilstrict IV aanvaard, dientengevolge heeft op 23 Juli eene nieuwe stemming plaats De Heer P. v. d. Pols te Rotterdam gekozen m districten II en IV, heelt voor ,

, „ . . , „ , , , , , , uitslag aldus was:

gehad ter verkiezing van een lid van de Provinciale ötaten in het kiesdistrict 11, waarvan

Op 100 kiezers komen ingeleverde stembiljetten : in totaal 67,3.

ongeldig 0,2.

Aantal op de onderscheidene candidaten uitgebrachte stemmen in percent

van het aantal geldige stembiljetten: Drost, J., 47,3

Voorhoeve, J. ML, . . 52,7.

Aantal uitgebrachte stemmen op den gekozen candidaat per 100 kiezers . . 35,4.

Sluiten