Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar o.a. hei kenbaar aan een zeer fraaien, violetten metaalgloed op nek en hals.

De kaneelduiven zijn bewoners van bosch en boschranden, maar zij zoeken hun voedsel meer in de nabijheid van den grond dan in het hooge geboomte. Zoo eten zij gaarne de vruchten van tjinteh (LantanaJ en andere heesters , en moeten eene groote voorliefde hebben voor die van tjabeh rawit (lombok setanj.

Niet zelden wagen zij zich buiten het bosch, in aangrenzende aanplantingen en zelfs in de onmiddellijke nabijheid van kampongs. Ovei het algemeen komen ze vrij veelvuldig voor in bosschen van middelmatige zeehoogte.

e. Familie der Tortelduiven (Turturidae).

Met deze familie komen wij op zeer bekend terrein; want de diie soorten van Tortelduiven, die op Java voorkomen, worden in overgrooten getale in gevangenschap gehouden. In het bijzonder is dq perkoetoet (Geopelia striata, L.) een zelden ontbrekende huisgenoot van den inlander. Een vierde soort, Turtur risorius, L., die onder den naam poeier eveneens zeer veelvuldig in gevangenschap wordt gehouden, is niet op Java inheemsch, maar afkomstig uit Voor-Indië. Zij teelt hier echter in den gevangen staat welig voort.

De perkoetoet is de meest algemeene der Javaansche tortelduiven en komt overal in het wild voor. Maar eigenaardig rollend, niet onaardig stemgeluid is een der meest gewone klanken en levert voor het, in dit opzicht zeer geoefend oor van den inlander allerlei tiappen van volmaaktheid, waarvan de hoogste het dier tot een bijzonder begeerd voorwerp maken, tot welks bemachtiging moeite noch tijd wordt gespaard. De in het wild levende perkoetoets zijn over het algemeen weinig schuw; zij vertoeven gaarne op den grond, vooral in het gras en pikken daar allerlei zaden op. Aan den nestbouw wordt door deze soort meer zorg gewijd, dan bij duiven in het algemeen het geval is.

Weinig minder bekend is de tikoelcoer (Turtur tigrinus, Temm.), eveneens zeei algemeen, zoowel in kooien als in de vrije natuur, maar toch in mindere mate dan de vorige soort. Zoo ontbreekt

Sluiten