Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Familie der Gruto's (LimosiclaeJ.

Deze familie is ten nauwste verwant aan die der Snippen, maar onderscheidt zich daarvan door kleinere oogen, langere pooten en een meestal eenigszins opwaarts gekromden bek. Voorts zijn het dagvogels en, daar zij op Java slechts in den westmoesson komen, treft men ze hier gewoonlijk slechts in een eenvoudig, grijsachtig winterkleed aan.

Twee soorten bezoeken deze streken, Limosa limosa, L. en Limosa novae-zealandiae, Gray. Beiden zijn grooter dan de Snippen, doch varieeren nogal in afmetingen. Zoo varieert de vleugellengte der eerste soort tusschen 18 en 22 c.M.; de wijfjes zijn ook hier in het algemeen iets grooter dan de mannetjes.

De Gruto's houden zich bij voorkeur op aan de poelen en vijvers nabij het zeestrand en zijn daar gewoonlijk in vrij talrijke koppels te vinden.

c. Familie der Strandloopers (Trinyidae).

De Strandloopers vormen eene cosmopolitische familie van onderling zeer verwante vormen. In de nieuwere werken worden zij in verschillende geslachten verdeeld, welke verdeeling berust op den vorm van den bek en het aantal teenen. Voor het hier gestelde doel is het misschien practischer ze, op voorbeeld van oudere onderzoekers tot één geslacht te brengen (Tringa), waarvan men de soorten, die Java op den trek bezoeken, op de

volgende wijze van elkander kan onderscheiden.

1. Geen achterteen aanwezig T. arenaria.

Achterteen aanwezig 2.

2. Snavel recht

Snavel aan het uiteinde naar beneden gebogen . . 7.

3. Vleugellengte minder dan 11 c.M 4.

Vleugellengte meer dan 11 c.M 6.

■i. De schachten van de slagpennen der eerste orde zijn

alle geheel of gedeeltelijk wit 5.

Alleen de schacht van de eerste slagpen is wit T. subminuta. 5. Vleugellengte minder dan 10 c.M. . . . T. minuta. Vleugellengte meer dan 10 c.M. . . . T. ruficollis.

Sluiten