Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING

VAN DEN

KATECHISMUS

DER

NEDERLANDSCHE BISDOMMEN

DOOR

P. POTTERS

KANUNNIK EN PASTOOR TE BREDA

OUD-PROF. DER ETHICA EN DOGMATIEK AAN HET SEMINARIE TE HOEVEN.

■■ : . - '0.; % I

TWEEDE DEEL

VRAAG 69—130.

UITGEVER C. N. TEULINGS, 'S-HERTOGENBOSCH. 1913.

Sluiten